Pediyatrik Karaciger Nakli Kontrendikasyonlari

Pediyatrik Karaciğer Nakli Kontrendikasyonları

Karaciğer naklinin ilk yapıldığı dönemde bekleme listesindeki hastaların yaklaşık %40’ı primer ya da sekonder kontrendikasyonlarla karşılaşıyordu. Vücut ağırlığının 10 kg’dan az olması en sık karşılaşılan kontrendikasyondu. Portal ven hipoplazisi, ilerlemiş karaciğer hastalığı, multiorgan yetersizliği diğer kontrendikasyonlar arasındaydı. Günümüzde bu kontrendikasyonların hemen hemen çoğu ortadan kalkmıştır. Santral sinir sisteminde kalıcı hasar bulgularının varlığı, ilerleyici sistemik hastalık mevcutiyeti, kontrol altına alınamamış infeksiyon varlığı ve multiorgan yetersizliği günümüzde pediatrik karaciğer nakli kontrendikasyonları olarak sıralanmaktadır.