Dunyada Tamamlayici ve Alternativf Kanser Tedavisi

Dünya’da Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı
Dünya’da TAT, yüzyıllardır kullanıldığı bilinmektedir. Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin kullanımı bireyin eğitim durumu, bağlı olduğu etnik grup, yaşı, yaşadığı bölge, sosyoekonomik durumu, dini inancı, sağlık durumu ve cinsiyeti gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir (86,87,90,97,98,101). Tamamlayıcı ve alternatif tedavinin kullanımını etkileyen bu faktörler doğrultusunda dünyada yapılan birçok araştırma sonucuna göre her geçen gün TAT kullanımının artış gösterdiği, kullanım oranının tüm dünyada %9-65 arasında değiştiği bildirilmiştir (96). ABD’de TAT kullanım oranı 1990 yılında %33.8,1997 yılında %42.1 (102) iken 2002 yılında sadece bitkisel tedavi kullanım oranı %57.3 (103) olarak tespit edilmiştir.
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NHIS) raporuna göre ABD’de 2002-2007 yılları arasında her 10 yetişkinden dördü TAT kullanmaktadır (88). Gelişmiş ülkelerden Avustralya’da %52.1 (104), Fransa’da %49.3, Kanada’da %70,4 kullanım oranı görülürken gelişmekte olan ülkelerdeki kullanım ise; Şili de %71, Çin’de % 70, Kolombiya’da %40 ve Afrika ülkelerinde %80’dir.
Dünya’da Kanser Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı
Diğer birçok kronik hastalıkta olduğu gibi kanser hastalarında da TAT kullanım oranı yaygındır. 1998 yılında dünyada kanser hastalarının TAT kullanımı %7-64 arasında değiştiği ortalama %31.4 olduğu belirlenmiştir (97). 2005 yılında yapılan başka bir çalışmada TAT kullanımının %14.8-73.1 arasında değiştiği, ortalamanın %35.9’a yükseldiği tespit edilmiştir (106). ABD’de TAT kullanımı %83,3 oranındadır.