El Anatomisi ve Elin Fonksiyonu

El Anatomisi ve Elin Fonksiyonu

El insanın çevresiyle doğrudan etkileşimini sağlayan vücudun hayati bir parçasıdır. İnsan aklının bir uç organı olduğundan, elin fonksiyonel becerileri çok fazladır. El cisimlere ve diğer insanlara dokunarak onların ısı, titreşim ve şekillerini algılar. Bunlardan başka (jest gibi) el hareketleri yapma, bir müzik aleti çalma, çizim yapma, yazı yazma gibi özelliklere sahip bir iletişim aracıdır.
El pek çok kompleks işi yapabilecek şekilde organize olmuş kemik, kas tendon ve ligamanlar gibi dinamik ve statik yapılardan oluşan bir anatomik sistemdir.
El parmakları mekanik tanım olarak en az 4 rotasyonel serbestlik derecesi ve 3 rijid kemiği içeren seri hareketli zincirler olarak düşünülebilir. Metakarpofalangeal (MF) ve interfalangeal eklemlerde (İF) fleksiyon veya ekstansiyon yaptırılabilirken MF eklemlere ayrıca adduksiyon, abduksiyon ve rotasyon yaptırılabilir ve İF eklemler deviye edilebilir. İF eklemler menteşe tarzı, MF eklemler elipsoidal eklemlerdir. Ayrıca karpal kemiklerin yerleşim düzeni el bileğini konkav şekle getirir.

Elin palmar ve dorsal yüzü anatomik zonlara ayrılmıştır. Hem fleksör hem ekstansör tendonlar için „Uluslararası El Cerrahisi Federasyonu’ tarafından oluşturulan zon sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde fleksör tendonlar başparmak ve 2-5 parmaklarda 5 bölgeye, ekstansör tendonlar başparmakta 6, 2-5 parmaklarda 8 bölgeye ayrılmıştır.