Tendon Yaralanmalari Tedavisi

Tendon Yaralanmaları Tedavisi

Cerrahi girişim olmaksızın tendon yaralanmalarının iyileşmesi zordur ancak cerrahi sonrasında oluşan skar dokusu onarım alanında yapışıklığa neden olarak tendonun hareketini sınırlar. Bu nedenle tendon yaralanmaları sonrasında uygulanan operasyondan sonra atelleme ve rehabilitasyon önemlidir. Tedaviye rağmen kısıtlılık gelişebilir ve tenoliz ve tendon grefti gibi ikincil operasyonlar gerekebilir.

Tendon Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi:
Tendon tamirleri onarım zamanına göre:
Primer onarım

Sekonder onarım olarak 2 grupta değerlendirilir.
Primer onarım ilk 24 saat içinde uygulanırsa erken, 24 saat-2 hafta arası süreçte uygulanırsa geç primer onarım olarak, 2-4 hafta arasında erken sekonder, 4 haftadan sonraki uygulamalar ise geç sekonder onarım olarak değerlendirilir. Kontrendikasyon yoksa günümüzde tercih edilen uygulama cerrahi sonuçların daha iyi olması nedeniyle acil cerrahi girişimdir. Parsiyel tendon hasarlarında kesi tendon kalınlığının %60’ının altında ise onarım gerekmez.
Tendon Yaralanmalarında Rehabilitasyon:
Ameliyat sonrası tendonda yapışıklık olması durumunda hastanın ateli daha erken sürede çıkarılmalı ve daha yoğun rehabilitasyon uygulanmalıdır. Tendon kayması yeterliyse atel daha uzun süre tutulabilir. Rehabilitasyon programında 2 protokol uygulanabilir;
İmmobilizasyon
Erken mobilizasyon
Erken mobilizasyon pasif ve aktif olarak uygulanabilir. Amaç opere edilen tendonda kopma olmadan yapışıklığı engellemektir.