Balin Yararlari Faydalari Bal Cilde Faydasi

Balın Faydaları ve Yararları, Balın Cilde Faydası

Balın kimyasal analizlerinde; içinde kalsiyum, sodyum, krom, manganez, nikel, silikon, titanyum ve çinko bulundurduğu belirlenmiştir. Bu analizlerle belirlenen enzimler: Iipaz, piyastaz, invertoz,katalaz, peroksidaz ve amilaz; asitler: formik asit, sitrik asit, tartarik asit, okzalik asit; vitaminler ise, Bı, B2, B3, Bs, C, E, K vitaminleri.

Balın son olarak boğazda üreyen ve tedavi edilmediği takdirde böbrek, kalp, eklem yeri gibi organlarda önemli hastalıklara yol açan B hemolitik streptokoklara karşı et­kili olduğu anlaşılmıştır.

Binlerce yıldır zevkle ve yaygın olarak kullanılmasın­dan hiçbir şey kaybetmeyen bal, özellikle çocukların ve yaşlıların sağlıklarını korumada tavsiye edilen bir gıda maddesidir. Mide ülserlerini tedavisinde, balla oldukça başarılı sonuçlara alınmış durumdadır. Ayrıca, balın anti­biyotik (mikrop öldürücü) ve antimikotik (mantar öldü­rücü) özellikleri de vardır.