Glikoz Nedir Glikoproteinler

Glikoliz Nedir


Glikojenin C02 ve H20'ya dönüştüğü aerobik sistemin ilk tepkime­lerine glikoliz denir. Kan ve üzüm şeker­leri glikozdur.

Glikoproteinler

Hayvan ve bitkilerde çok yaygın olarak bulunan, hayati öne­me sahip proteinlerdir. Hayvansal hücre zarının yapısında bulunur.

Glikoz

Kan şekeri. Glikozlar çözeltiler­de düz zincirler gibi değil, 1 karbonu 4 ya da 5 karbona bağlayan, oksijen bağ­larından dolayı halka şeklindedir. Glikoz 100 mi. Kanda 80-110/70-90 aktif klan şekeridir. Beyin dokusu ve alyuvarlar enerji yakıtı olarak sadece glikozu kulla­nırlar. En çok üzüm ve üzümden yapılan yiyecek ve içeceklerde, balda bulunur.

Glikoz Reaksiyonu

Bu reaksiyon, karbonhidratların fermantasyon ile dağı­larak süt asidi oluşturmaları ile gerçek­leştirir. Bu reaksiyon, rezervlerin yeni baştan oluşturulmasında kullanılır. 2.Bu reaksiyon karbonhidratların fer­mantasyonu ile sağlanmaktadır. Enerji oluşumuna bağlı olarak da laktik asitte bir artış meydana gelir.