Mantar Turu Mantar İsimleri

Tricholoma Albobrunneum FRIES 1820 (Zehirli)

Mantarın Özelliği, Mantar İsimleri

Kolayca soyulan şapka derisi, kırmızı kahverenklidir. Şapka tepesinden kenarlara doğru lifi görünüştedir. Sapı­nın üzerinde küçük kahverengi pullar görülüyor.

Morfolojik Özellikleri, Mantar Türü

Şapka: Genç mantarların topraktan çıkışları yarım küre şeklinde. Gelişme ilerleyince/şapka şemsiye gibi açı­lır ve üzeri dalgalı görünüm arzeder. Mantarın üstüne tepe­den bakılınca lifi yapı ve ışınsal görünüştedir. Rengi, sa­rımsı kahverengiden kırmızımsı kahverengiye kadar değişir. Şapka üstüne el sürüldüğünde yapışkan bir madde ile ör­tülü olduğu görülür. Büyüklüğü: 5-10 cm. çapındadır. La­meller: Enleri, 8-10 mm. genişliğinde, yumuşak, keskin yuzlu ve sık dizilişlidir. Genç mantarlarda beyaz, gelişmiş olanlarda sarımsı, gri renge dönerler. Sap: Çoğunlukla eğri, toprak içindeki kısmı ince ve konik şeklinde, üzerin­de beyaz mantar miselleri görülür. Sapın rengi, sandan kır­mızımsı kahverengiye kadar değişir, fakat değişmeyen üze­rinde küçük kahverenkli pullarıdır. Sapın içi dolu ve serttir. Büyüklüğü: 3-6 cm. boyunda ve 0,5-1,5 cm çapındadır' Etli kısmı: Yumuşak ve beyaz renklidir. Mantar kırılınca veya parmaklar arasında bir parçası ezilip koklanırsa açık­ça un kokusu hissedilir. Mantarın küçük bir parçası ağıza alınıp çiğnenirse acı olduğu görülür. Sporları: Elips şeklin­de, renksiz ve 6,8 x 5,1 mikron büyüklüğündedir.

Yetişme Yeri Özellikleri

Mantar, kumlu topraklarda yetişen, çam ormanları ara­sındaki açıklıklarda, az olarak Mayıs - Haziran aylarında, çoğunlukla Eylül ve Ekim aylarında yetişir.

Diğer Özellikleri

Mantarın acılığı pişirilmesiyle ortadan kalkmaz yerken hemen hissedilir (Fakat mantarı pişirirken içine acı biber konursa bu özelliğinden tanıma için faydalanılamaz). Man­tar bu acılığına rağmen yenmişse; Kuvvetli ishal ve istifralara sebep olur, bu olaylar birkaç gün devam eder. Litera­türlere göre bu mantardan ölenlere rastlanmamıştır.