Dermatit Herpetiformis Nedir

Dermatit Herpetiformis Nedir

Bu hastalıkta, dizler, dirsekler, kafa derisi, kalça ve aksilla etrafında yo­ğunlaşmış kümeler halinde kaşıntılı veziküller, papüloveziküller ve ürtikeryal papüller görülür. Dermatit herpetiformis (DH) hasta­ların çoğunda çölyak hastalığı olanlardaki gibi glüten enteropatisine bağ­lı hafif gastrointestinal absorbsiyon bozukluğu bulunur. DH hastalarında immünopatolojik yönü olan diğer bazı hastalıklar daha sık görülür. (Tiro-toksikoz, romatoid artrit, miastenia gravis ve ülseratif kolit gibi). Hastalık geçici değildir ancak şiddeti değişken olabilir.

Laboratuar Bulguları

DH hastalarının %70-80'inde ince bağırsak mukoza biyopsisinde kısmen villüs atrofisi görülür. İnce barsak absorbsiyon fonksiyonunda hafif bozul­malar sık görülür. Yeni lezyonlann biyopsisi ise veziküllerin subepidermal olarak başladığı ve papiller çıkıntılardaki yangısal hücre birikimlerinden (papiller uç apsesi) geliştiğini gösterir. Bütün hastalarda lezyonu çevrele­yen derinin direkt immünofloresan incelenmesinde, papilların uç kısımla­rında IgA birikimi saptanır.

Dermatit herpetiformis tedavisi

Hastaların çoğunda deri lezyonları dapson (50-200 mg/gün) ile kontrol edilebilmektedir. Ancak dapsonun hemoliz, methemoglobinemi, sulfe-moglobinemi ve sabit ilaç döküntüsü gibi çok sayıda toksik yan etkisi bu­lunmaktadır. Birçok hastada glutensiz diyet ile birkaç ayda gastrointesti-nal rahatsızlıklar ve deri lezyonları düzelir.