Eritema Nodozum Nedir

Eritema Nodozum Nedir

Antijenik uyaranlara cevap olarak çok sayıda hassas nodüllerin oluştuğu ağrılı yangısal bir hastalıktır.

Klinik özellikler, Eritema Nodozum Nedenleri

Lezyonlar kırmızı renkte, kabarık ve çapları 1 ile 3 cm arasında değişebi­lir. Daha çok alt bacağın ön kısmında ve daha nadir olarak ön-kolda kümeler şeklinde görülür. Ayak bileğinde artralji ile birlikte halsiz­lik ve ateş de bulunabilir. Lezyonlar 2-6 haftada iyileşir ve ezilmiş bir gö­rünüm bırakır. Lezyonların atakları kümeler halinde birkaç ay sonra bile gelişebilir.

Etiyoloji ve Patoloji

Enfeksiyonlar, ilaçlar ve sistemik hastalıklar da dahil çok sayıda neden vardır. En önemlisi sarkoidoz ve pulmoner tüberküloz'dur. Bu hastalık, nadiren ülseratif kolit ve leprada da görülür. Hastaların %50'sinde neden bulunur. Histolojik olarak, yağ lobülleri arasındaki fibroz septada gelişen yangılı ve kanamalı bir pannikülittir.

Eritema Nodozum Tedavisi

Tedavi olarak dinlenme tavsiye edilir ve hafif analjezik ve/veya antiinflamatuar ilaçlar verilebilir.
Annüler Eritemler

Eritemli halkalar şeklinde ortaya çıkan, genellikle gittikçe büyüyen ve sonra kaybolan çok sayıda hastalık var. Genelde önemi bilinmez ancak, eritema giratum repens olarak bilinen hastalık altta yatan bir iç organ tü­mörünü işaret eder. Bir diğeri eritema kronikum migrans olup, Lyme hastalığının belirtisidir.