Mamografi Nedir Mamaografi Cihazi

Mamografi Nedir

Mamografinin faydaları, Mamografi Hangi aralıklarla çektirilebilir?


Mamografi sayesinde, 50 yaş üzeri kadınlarda, kanserli dokunun hissedilebilir büyüklüğe ulaşmasından iki yıl ön­ce yüzde 85-90 oranında saptanabildiğini söylemem sanı­rım yeterli; yani mamografi meme kanserinin erken teşhi­sinde oldukça önem arz ediyor. Bu da hem tedavi yöntem­lerinin daha çeşitli olmasına hem de tedavi sonrasındaki yaşam süresi ve konforunun artmasına olanak sağlıyor.

Tarama amacıyla 40-50 yaş arasında iki-üç yılda bir, 50 yaştan sonra ise her yıl mamografi çektirilmesi ülke­mizde de genel kabul görmüş bir yaklaşımdır.

Madem bu kadar etkili neden başka tetkikler de yaptır­mak gerekiyor?

Çünkü her ne kadar mamografi hassas bir yöntem ise de tüm kanserleri saptama yeteneği yok. Bazen kanser var olduğu halde, hatalı olarak yokmuş gibi görüntü verebilir. Bazen de kanser olmadığı halde sanki kanser varmış gibi görüntü verebilir. Ayrıca mamografiyi çeken teknisyenin ve değerlendiren radyologun deneyimli olması, mamografi cihazının kalitesi ve kontrollerinin yapılmış olması da çok önemli.


O nedenle her zaman sadece mamografi yaparak tanı konulamaz.

Peki ya radyasyon? Memeye ışın almanın zararı yok mu? Mamografi çektirme sıklığı kanser riskini artırır mı?
Mamografi ile memeye radyasyon veriliyor, ancak bu­nun bilinen bir zararı yok. Bugüne kadar önerilen süreler­le mamografi çektirdiği için meme kanserine yakalanmış bir kadın olmamıştır. Bu nedenle doktorun önerdiği sıklık­la mamografi çektirmekten korkmamalı.

Mamografi çektirmeye gelirken açlık-tokluk ya da sıvı alımı ile ilgili herhangi bir şeye dikkat etmek gerekiyor mu?
Mamografi yapılırken aç veya tok olmanız fark etmez. Aynı şekilde tetkik öncesi herhangi bir ilaçlı sıvı içmek de gerekmiyor. Ancak mamografi çektirmek için belden yu­karısının çıplak olması gerektiğinden, iki parçalı kıyafetle gelmek giyinip-soyunurken rahatlık sağlar. Ayrıca görüntü bozukluklarına sebep olacağından parfüm, deodorant vb. kozmetik kullanılmadan gelinmesi uygun olacaktır.

Mamografi Merkezleri

Adet döneminde de çektirilebilir mi? Mamografi çeki­minde önemli midir?

Mamografi gerektiğinde her zaman çekilebilir, ancak âdet döneminde ortaya çıkan ödem ve hassasiyetin orta­dan kalkmasını beklemek açısından, mamografinin âde­tin bitiminden bir hafta sonra yapılması daha uygun ola­caktır.

Mamografi nasıl çekiliyor? Sanırım biraz acıtıyor, me­meyi sıkıştırmak mutlaka gerekli mi?
Aslında biraz ağrıya sebep olmakla birlikte, memenin sıkıştırılmasının faydaları oldukça fazla; örneğin memeyi sabitleyerek görüntünün bulanık çıkmasına engel oluyor. Ayrıca dokunun ezilerek incelmesi sayesinde daha az rad­yasyon alınmış olunuyor. Ama asıl önemlisi meme dokusu sıkıştırılıp incelince, normal ve anormal dokuları ayırt et­mek daha kolay oluyor.

Mamografi Çekim

Mamografi çektirmek mutlaka gerekli mi? Başka rahat­sızlıkların olması mamografi ya da ultrason çektirmeye engel midir?
Eğer cerrah muayene esnasında mamografiye gerek görmüşse veya yıllık rutin kontrollerde mamografi çektir­mek için uygun yaşlarda (40 yaş ve yukarısı) ise mamog­rafi çektirmek mutlaka gereklidir. Hamilelik gibi özel du­rumların dışında mamografi çektirmenin bir zararı olmaz.

Ultrason nasıl çektirilir? Ultrasonda da açlık-tokluk ya da sıvı alımı gibi herhangi bir şeye dikkat etmek gerekiyor mu? Adet döneminde olup-olmamak ultrason çekiminde önemli midir?
Ultrason kulağımızın duyamayacağı kadar yüksek fre­kanslı ses dalgaları ile çalışıyor. Dokulara çarpıp geri dö­nen ses dalgalarının yansıması ile elde edilen görüntüyü kullanıyor. Meme ultrasonunda aç veya tok olmak önemli değildir. Aynı şekilde ilaçlı sıvı vb. almaya da gerek yoktur. Yine iki parçalı giysi dışında özel bir hazırlığa gerek ol­maz.

Bu yöntemde memeler sıkıştırılmadığı için âdet döne­mindeki hassasiyet nedeniyle ağrıya sebep olmaz. Ancak yine de ödemin bitip memelerin normal boyutlarında ol­ması açısından âdet bittikten sonraki hafta daha tercih edilebilir.

Yine de hatırlatmalıyım ki ultrason da mamografi gibi gerektiğinde her zaman çekilebilir

Ultrasonu kimlerden istiyorsunuz?

Ultrason, mamografi yapılmayan hamilelik, bebek em­zirme gibi durumlarda tercih edilmekte. Aynı zamanda meme dokusunun yoğun olduğu 40 yaş öncesi durumlar­da da ultrason ilk tercih edilecek olan yöntem. Ayrıca ma­mografi yapılan hastalarda da genellikle ek olarak ultra­son kullanılıyor. Koltuk altlarının değerlendirilmesinde ve iğne ile parça almak (biyopsi) gerektiğinde de ultrason kullanılıyor.

Ultrason ve mamografide daha önceden çekilmiş film­ler varsa getirilmesi gerekli midir?
Evet, ister ultrason olsun, isterse mamografi olsun, eski tetkiklerin film çekimine birlikte getirilmesi çok önemli. Çünkü hem filmi değerlendirecek olan radyolog hem de cerrah mutlaka eski filmler ile yenilerini karşılaştırmak is­ter. Bu durum, meme şikâyeti olan ve doktora başvuran her kadının uyması zorunlu bir kanun olarak kabul edil­meli ve uygulanmalı.

Başka ne gibi film teknikleri var meme için? Teknik alanda bu konu ile ilgili gelişmeler var mı?

Meme filmleri için gelişen teknolojiye paralel olarak ilerlemeler var muhakkak; örneğin "dijital mamografi" sayesinde doz ayarı, büyütme vb. birtakım işlemler yeni­den film çekmeye gerek görmeden bilgisayarda halledilebiliyor. Ayrıca banyonun kötü çıkma ihtimali de ortadan kaldırılmış oluyor.

Benzer olarak, Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi'nde ise dijital mamografi görüntüsü üzerinde özel bilgisayar yazı­lımları kullanılarak, meme kanseri yönünden şüpheli alan­ların cihaz tarafından otomatik olarak tespit edilmesi mümkün olmakta.

Şimdilerde kullanımı gittikçe yaygınlaşan "meme MR"ı ve daha başka teknolojik ilerlemeler, yakında meme taramalarında hayatımıza büyük kolaylıklar sokacaktır diye umut ediyoruz.
Ancak şunu da hemen eklemeliyim ki "her yeni çıkan yöntem eskilerinden mutlaka daha üstündür" şeklinde de düşünülmemeli. Bazı kadınlar "doğrudan gidip meme MR'ı çektireyim, mamografi ile neden uğraşayım" diye düşünüyorlar. Hâlbuki meme MR'ının kullanım yeri ile mamografininki bir değil.
Her türlü teknolojik ilerlemeye rağmen, günümüz iti­bariyle en faydalı tarama yöntemi tüm dünyada mamografidir.

Türkiye'de birçok görüntüleme merkezi var. Hastane­lerde ve hastane dışındaki görüntüleme merkezlerinde has­taların dikkat etmesi gereken noktalar var mı?
Gerek hastanelerde gerekse hastane dışı görüntüleme merkezlerinde en önemli konu, bu merkezlerdeki cihazla­rın demode olmamaları, bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılıyor olmaları, ölçümlemelerinin standartlara uygun olmalarıdır.

Burada asıl akılda tutulması gereken konu, çekilen filmleri hastayı kontrol eden cerrahın görmesidir. Hasta­nelerde istenen filmler için doktorun yazdığı istem kâğıdı gerekli olduğundan, çekilen filmlerin cerraha ulaşması da­ha olası. Ancak görüntüleme merkezlerinde çekilen filmle­ri sadece bir radyolog değerlendirip raporunu yazıyor, ama bu yeterli değil. Bu filmin ve raporunun mutlaka bir genel cerrah veya bir meme cerrahı tarafından hastanın tıbbi hikâyesi, aile geçmişi ve muayene bulguları ile birlik­te değerlendirilmesi gerekiyor.