Kalca Kemigi Agrisi ve Kalca Agrilari

Kalça Ağrıları

Kalça eklemi romatizmal hastalıklardan sık etkilenen bir ek­lemdir.
Kalça ağrısı yapan önemli hastalıklar şunlardır.

1- Kalça kireçlenmesi ve kalça ağrısı (Coxartroz): Genellikle 50 yaşının üze­rinde olanlarda görülür. Kireçlenmenin en önemli sebebi yaşlılık olmakla birlikte başka bazı sebeplerde kalça ekleminde kireçlen­me nedeni olabilir. Kalça eklemine yönelik darbeler doğuştan kalça Çıkığı, kalça ekleminin yangılı romatizmal hastalıkları, tümör­leri ve iltihabi hastalıkları ve şişmanlık, hareketsizlik kalça ekle­minde kireçlenmeye yol açabilirler.

Kireçlenmeler içinde insanın yaşamını zorlaştıran ve en çok ağrı veren, kalça kireçlenmesidir. Kalça kireçlenmesi kalça hare­ketlerini büyük oranda sınırlar ve oturup, kalkma, yürüme güçle­şir. Hasta genellikle ilk ağrıyı ayakkabısını bağlarken veya merdi­ven çıkarken duyar. Kalça ekleminden başlayan ağrı kasığa ve di­ze yayılır. Bazen uyluğun dış kısımlarında uyuşma ve keçeleşme olur. Bazen ağrı sadece dizde olabilir ve diz rahatsızlığı zannedilebilir. Kireçlenme nedeniyle kalçanın hareketleri sınırlı ve ağrılı­dır. Özellikle kalçanın yana açılma hareketi ve dışa, içe dönme hareketleri ağrılıdır. Kalça civarındaki kaslar sertleşmiş, zayıfla­mış ve hassaslaşmıştır. Başlangıçta ilk hareketlerde olan ağrı za­manla istirahatte de ortaya çıkar. Hatta hastanın uykusunu en­geller. Hasta yürümekte zorlanır. Topallayarak yürür. Merdiven çıkamaz. Zamanla kalça eklemi tamamen kireçlendiğinden bacak kısalmış gibi durur ve hasta o tarafta parmak ucuna basarak yü­rür. Zamanla bel bölgesi de etkilenir. Belde eğrilikler ve bel kasla­rında sertleşmeler olur.

Kalça bacak ağrısı

Röntgende kalça eklemi aralığında daralma, eklem yüzlerinde beyazlaşmalar, kistler, yeni kemik çıkıntıları ve eklemde şekil bo­zuklukları görülür. Kalça kemiği ağrısı.

Kalça kireçlenmelerinde hastanın hastalık hakkında bilgilen­dirilmesi ve koruyucu bazı önlemlerin alınması gerekir. Şişman hastalarda kilo verdirilmesi, hareketsiz kalınmaması, soğuk ve rutubetli ortamdan uzak durulması ve ağır, yorucu işler yapılma­ması tavsiye edilir. Ağrılı dönemlerde istirahat, antiromatizmal ve ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar tavsiye edilir. Fizik tedavi progra­mı içinde yüzeysel ve derin ısıtıcı araçlar kullanılır. Kalça kireç­lenmesi olan hastalar kaplıca tedavisinden çok faydalanırlar. Özellikle kalça eklemi civarındaki kasları gevşeten ve kuvvetlen­diren egzersizler çok önemlidir. Düzenli yapılan egzersizlerle kal­ça eklemi civarındaki kaslar güçlenirse vücudun ağırlığı ekleme ve kemiklere değil kaslara taşıtılır ve hasta rahatlatılmış olur. Te­davilere cevap alınmayan hastalarda cerrahi olarak eklem temiz­lenir veya protez takılır.

2- Kalça ekleminin yangılı romatizmal hastalıkları: Kalça ekleminin içini döşeyen sinoviyal zar romatizmal hastalıklarda etki­lenmekte ve ağrıya yol açmaktadır. Özellikle ankilozan spondilit, romatoid artrit, ateşli romatizma, gut, ve bazı metabolik hastalık­lar sinoviyal zarda yangılanmaya yol açabilirler. Bazende sebebi bulunmayan yangılamalar olabilir. Bu grup hastalıklarda hastalı­ğın ağırlığına göre eklemde ağrı ve hareket sınırlılıkları ortaya çı­kar. Bazen eklemde şişlik ve ısı artışı da olur. Diğer eklemlerde de benzer şikayetler vardır. Özellikle sabahları kalkınca ağrılar artar bir süre hareketten sonra ağrılar kısmen azalır.
Hastalığın başlangıç öneminde önemli bir röntgen bulgusu görülmeyebilir. Ancak kan tahlillerinde hastalığa özgü değişiklik­ler vardır.
Kesin sebebi ortaya konulduktan sonra antiromatizmal ilaç­larla tedavi mümkündür. İleri dönemlerde fizik tedavi uygulanır. Koruyucu önlemler tavsiye edilir.

3- Enfeksiyonlar ve bel kalça ağrısı Bazı enfeksiyonlar kalça ekleminde iltihap­lanmaya ve ağrıya neden olabilir. Özellikle tüberküloz (verem) kalçaya yerleşebilir. Enfeksiyonlarda klinik belirtiler gürültülü­dür. Tedavi mikrobun giderilmesine yöneliktir.

4- Doğuştan olan yapı ve şekil bozukluklan: Doğuştan kalça çıkığı, Perthes ve kalça ekleminin açısal değişiklikleri kalça ekle­minde yüklenmelere ve ileri dönemlerde kireçlenmeye yol açarak ağrı nedeni olabilirler.

5- Kalça etrafındaki yumuşak doku romatizmaları: Kalça et­rafında bulunan tendonlar, bursalar, yağ dokuları ve eklem kap­sülünün yangılanmalanda kalça ağrısına yol açar. Hadisenin yay­gınlığına ve ağırlığına göre eklemde ağrı ve hareketlerde sınırlılık görülür. İlaç ve fizik tedavi ile birlikte istirahat önerilir.

6- Tümörler: Kalça eklemindeki kemiklerden ve yumuşak do­kulardan kaynaklanan iyi ve kötü huylu tümörlerde kalça ağrısı yapabilir. Tedavi tümörün cerrahi olarak çıkarılması iledir.

7- Yaydan ağrılar ve hamilelikte kalça ağrısı Bel bölgesinin ağrılı hastalıkları ve özellikle le bel fıtıklarının ağrısı, bazı damar hastalıklarının ağrıları ve bazı iç organ hastalıkları (idrar yolları ve barsaklarla ilgili) ağrıları kalçaya yayılabilir. Tedavi esas sebebin bulunarak giderilmesidir.