Servikal Vertebral Travmalar

Servikal Vertebral Travmaları

Vertebra yaralanmalar içinde en sık görülenler servikal bölge ya­ralanmalarıdır.
Yaralanma mekanizmasında; çok hızlı bir şekilde boynun hi-perekstansiyonu ya da fleksiyonu sonucu oluşan kunt travmalar, silah ya da bıçak gibi sivri uçlu aletlerle olan penetran travmalar ile baş üzerine düşme sonucu oluşan vertikal baskı yer alır

Servikal Vertebralann Yaralanmasına Neden Olan Hareketler

Hiperekstansiyon: Başa önden gelen darbe, servikal vertebrala­nn aşırı gergin bir pozisyona gelmesine neden olur.

Hiperfleksiyon: Başa arkadan darbe geldiğinde aşırı fleksiyon olur .

Kompresyon: Kompresyon vertebralann alt yada üstünden güç gelmesi ile oluşur.

Rotasyon: Aşırı rotasyon başın bir yana dönmesi ile oluşur. Bu durum da servikal vertebralar normal hareket sınırlarını aşan bir güçle karşılaşır.

Yana eğilme: yana eğilme baş ve boyun bir yana eğildiği zaman, bu oluşumların normal hareket sınırlan aşılırsa olur.

Eksen yükü: Baş yada vertebral kolon üzerine yukarıdan bir güç geldiği zaman oluşur.

Servikal Vertebra Yaralanmalarına En Sık Hiperekstansiyon ve Hiperfleksiyon Hareketleri neden olur.

Servikal Travmalarda Fizyopatolojik Değişiklikler

Spinal travmalar en fazla servikal bölgede, özellikle S5 ve S6 se­viyesinde görülür.
Servikal spinal kordun tam kesişi kuadriplejiye neden olur. Travma sonucu S2 ya da S3 seviyesinde yaralanmalar olmuşsa, tam solunum felci görülür. Solunum felcinde hemen solunum desteği sağlanmazsa hasta birkaç dakika içinde ölür. S4_5.6 seviyesindeki yaralanmalarda hasta omuzlarını, deltoid ve biseps adalelerini ha­reket ettirebilir, fakat klavikulalar altında derin tendon refleksi ve duyu kaybı vardır. Servikal yaralanmalar alt seviyelere indikçe, da­ha az fonksiyon kaybı görülür.

Sonuç olarak servikal vertebra travmalarında belirti ve bulgular

Servikal Vertebra Travmalarında Belirtiler

Boyunda hassasiyet ve ağrı, Ekstremitelerde zayıflık, hissizlik, uyuşukluk, paralizi, Kan basıncı ve nabız sayısında düşme, Bilinç bozukluğu, Belden aşağıda sıcaklık hissi, El bileği ve dirsekte fleksiyon (+), ekstansiyon (-), Palpasyon sırasında ağrı, hassasiyet, lokal ödem, deformite, Öksürüğe hassasiyet, servikal ağrı gelişebilir, Pitozis, ağız solunumu, Başın "Cock-Rubin" (ördek başı gibi öne eğik) pozisyonunda olması yaralan­manın S1-2 seviyesinde olduğunu düşündürür. Sırtta terleme, Erkeklerde penisin ereksiyonu. travmatize olan bölgeye, büyüklüğüne ve oluşum mekanizmasına göre değişir. Ancak değişmeyen bir ilke; yaralanma seviyesinin, al­tındaki kısımdan çıkan spinal sinirlerin inerve ettiği beden alanla­rında fonksiyon kaybı olmasıdır.