Torasik - Lomber ve Sakral Vertebra

Toraks, Lomber ve Sakral Vertebra Travmaları

Toraks, lomber ve sakral bölge travmalarında da yaralanma me­kanizması servikal bölge yaralanmaları gibidir. Etken çoğu zaman kunt ya da penetran travmalardır.

Toraks ve Lomber Vertebra Yaralanmalarında Fizyopatolojik Değişiklikler

Torasik Yaralanmalar

Spinal kordun bu alanı yapısal olarak daha iyi korunduğundan ve daha az hareketli olduğundan torasik vertebralarda yaralanma daha az görülür. Ancak yaralanma oluştuğunda bu sıklıkla T12 se­viyesindedir. T] seviyesindeki yaralanmalar; solunum gücünde azalma, parapleji ve kısmi bağımlılığa T2 ve T7 seviyesindeki yara­lanmalar ise paraplejiye neden olur.
Travma nedeniyle spinal yaralanma riski altında olan hastalar, aksi ispat edilinceye kadar, spinal yaralanması varmış gibi dikkate alınmalıdır.

Lomber Vertebra Yaralanmaları

Lomber travmalar, görülme sıklığı bakımından servikal travma­lardan sonra gelir. Travma sonucu yaralanma en sık L1 ve L5 se­viyelerinde görülür. Parapleji oluşur, hasta destekle yürüyebilir.

Ölüm yada kalıcı sakatlıklar, genellikle hastanın kaza yerinden, acil bölüme uygun bir şekilde nakledilmemesi
nedeniyle görülür.