Colles Kirigi Anatomisi

Colles Kırığı Anatomisi
Radius alt ucu oldukça geniş olup karpal kemik dizisiyle eklemleşir ve bu eklem yüzü ulnar ve volar yüze doğrudur. Distal radius eklem yüzünde uzunlamasına sajittal kenarla ayrılan iki adet eklem yüzü daha vardır, bunlardan birisiyle skafoid, diğeriyle lunate kemik eklem yapar. Bu serideki pisiform kemik radius ile eklemleşmez. Eklem dorsal ve volar radio-karpal, ulnar ve radial kollateral bağlarla desteklenir. Ulna alt uçu eklem kıkırdak diski ile ilişkidedir ve bilek eklemi oluşumuna katılmaz (5, 24). El bileği ulnar tarafı, hem lunatum hem de triquetrumla yüzey teması olan trianguler fibrokartilaj kompleksle (TFCC) desteklenir. İki temel anatomik görevi vardır. Bir plato gibi el bilek kemiklerine destek sağlar ve el bileği stabilitesinde önemli olan volar bağlara orijin verir.
Bilek ekleminin görevleri bileğin fleksiyon, ekstansiyon, radial ve ulnar deviasyonudur. Ulna alt ucu ve radius alt ucu arasında yanlamasına olan distal radioulnar eklemin supinasyon ve pronasyon gibi dönme hareketlerini salar. Normal el bileği ortalama hareket açıklığı nötral sıfır metoduna göre
Dorsal fleksiyon 50°-80°
Volar fleksiyon 60°-85°
Ulnar deviasyon 30°-48°
Radial deviasyon 15°-29°
Pronasyon 80°-90°
Süpinasyon 80°-90°