Hiperbarik Oksijen Tedavisi Yan Etkileri

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Yan Etkileri
HBO tedavisinin kullanıldığı kesin endikasyonlan arasında klostridyal myonekroz (Gazlı gangren), yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (Diabetik yara, venöz staz ülserleri, dekübitus ülserleri, arteryel dolaşım yetersizliği ülserleri, yumuşak dokunun nekrotizan infeksiyonları (derialtı, fassia, kas) vardır.
Komplikasyonlar (Yan Etkileri)
HBO tedavisinin uygulanımı süresince en sık rastlanan yan etki ortakulak barotravmasıdır. Daha çok st solunum yolu infeksiyonunun varlığında ve valsalva ile kulak açma hareketinin doğru yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında zorlu valsalva sonrasında kulakta oval veya yuvarlak pencere rüptürü, sinüs sıkışması, myopi, oksijenin santral sinir sistemi ve pulmoner sisteme toksisitesi görülebilecek diğer komplikasyonlardır.
Kontrendikasyonlar
Göğüs tüpü yereştirilerek tedavi edilmemiş pnömotoraks olgularında HBO tedavisi kesinlikle kontrendikedir. Bunu dışında ağır aritmiler ve KOAH'da dikkat edilmesi gereken durumlardır. Üst solunum yolu infeksiyonu, yüksek ateş, konjenital sferositoz, amfizem, epilepsi, geçirilmiş toraks operasyonu, gebelik ise relatif kontrendikasyonlardır