Gonodotropin (GY) Yetersizligi

Gonodotropin Yetersizliği

Gonodotropin yetersizliği semptomları; hastanın cinsiyetine, yetersizliğin çocuklukta veya erişkinlikte mi geliştiğine ve kadınlarda ilk belirtilerin menopozdan önce mi yoksa sonra mı görüldüğüne bağlıdır. Çocuklardaki gonodotropin yetersizliği; pubertenin başlamasında gecikmeye neden olur. Bununla birlikte sağlıklı çocukların %0.6’sı, büyüme ve olgunlaşmada yapısal gecikmeler gösterir ve genellikle doktorlar için bu hastalar ile belli bir bozukluğa bağlı olarak ergenliği geciken hastalar arasında ayrımda bulunmak zor olabilir. Premenopozal kadınlarda gonodotropin yetersizliğin özellikleri şöyledir:
1.Menstrüel   fonksiyonda değişimler (genellikle amenore ancak nadiren
oligomenore hatta düzenli anovulatuar siklüsler)
2.Lipido azalması
3.Vajinal kuruluk
4.Disparüni
5.İnfertilite
Uzun süre tedavi edilmeyen gonadotropin yetersizliği, osteoporoza neden olur. Hatta kardiovasküler hastalıklarla bile ilişkisi bulunmaktadır.
Menstrüel sikluslardaki değişimler sayesinde premenopozal kadınlarda gonadotropin yetersizliği, diğer erişkinlere kıyasla daha erken belirlenebilir. Erkeklerde ve postmenopozal kadınlardaki klinik ise çoğu kez diğer hormonal yetersizliklerle veya hipofızer kitle lezyonuna ait özelliklerle ilişkilidir. Erkeklerde gonadotropin yetrsizliğinin semptomları; erektil fonksiyon bozukluğu, infertilite ve libido kaybıdır. Tedavi edilmemiş hipogonadizm, çok sayıda uzun süreli etkiye sahiptir.
1.Azalan kas gücü ve kitlesi
2.Azalan yüz ve vücut kılları
3.İnce yüz kırışıklıklar
4.Jinekomasti
5.Yumuşak, ufak testisler T