Hipofiz Hormonu ve GH Yetersizligi

Hipofiz Hormonu Yetersizliği Belirtileri

GH yetersizliğinin (GHD) klinik belirtileri, bu hastalığın çocuklukta mı yoksa erişkinlikte mi görüldüğüne bağlıdır (53). Eskiden büyüme tamamlandıktan sonra GH’ın artık çok fazla bir önemi olmadığına inanılırdı. Ancak GH replasmanı almayan hipopitüitarizimli hastalar üzerinde yapılan çalışmalar, bu olguların artan kardiovasküler mortaliteye eşlik ettiğini ortaya çıkarmıştır (54). GHD ile azalmış kardiovasküler performans ve kardiovasküler hastalığa yol açan artmış risk faktörleri (örneğin artmış LDL-kolestrol) arasındaki ilişki, net bir biçimde belgelenmiştir (55,56). Klinikte erişkin GHD‘nin açık semptomları, genellikle yüksek yağ kitlesi, düşük enerji ve canlılık ile sosyal izolasyondur. Çalışmalar, GHD’li erişkinlerin yaşam kalitesinin düştüğünü göstermiştir (57). Her ne kadar yapılan çalışmalarda birbirine benzer sonuçlar alınmamış olsa da (58,59), GH replasman tedavisiyle hem yaşam kalitesi (60) hem de hafıza gibi bazı kognitif fonksiyonlar (61) düzeltilebilir. Aynı zamanda GHD; kemik mineral yoğunluğunun azalması, kas kitlesi ve kas gücünün azalması ve genel sağlığın bozulması ile de ilişkilidir (62). GH yetersizliğinin en açık sonucu büyümenin yavaşlaması olmasına rağmen, GHD’li çocukların metabolizmasında da bazı bozulmalar görülebilir. Çocukluktaki GHD’ nin diğer özellikleri şunlardır:
1.İskelet olgunlaşmasında gecikme
2.Artan yağ kitlesi
3.Azalan kas kitlesi
4.Genç çocuklarda hipoglisemi
5.Mikropenis
6.İnce ses
7.Dental olgunlaşmada gecikme