Hipofiz Bezinin Kanlanmasi

Hipofiz Bezinin Kanlanması

Anterior hipofiz bezi, vücutta en çok damara sahip olan dokudur. Arteryal kan, alt ve üst hipofizyal arterler tarafından temin edilir. Üst hipofizyal arter hipotalamusta kapiller damar ağını meydana getirir. Bu kapiller damar ağı, anterior hipofiz beze ulaşmak için pitüiter stalkdan aşağı inen uzun portal venleri besler. Venöz drenaj, kavernöz ve inferior petrozal sinüslerin içine doğrudur
Hipofiz Bezinin Sitolojisi
Anterior hipofiz bez hücreleri; önceleri hematoksilen ve eozin, hematoksilen ve filoksin, hematoksilen, filoksin ve saffran boyası baz alınarak asidofil, bazofil ya da kromofob olarak sınıflandırılırlardı. Ancak günümüzde bu hücreler, salgıladıkları hormonlara göre sınıflandırılırlar (51).
1.  Somatotroplar-anterior hipofizer hücrelerin yaklaşık %50’sine karşılık gelen gH salgılayıcı granüler, asidofilik hücrelerdir. Bu hücreler, hipofiz bezinin daha ziyade lateral kısmında bulunurlar.

2. Laktotroplar-yaşa, cinsiyete ve doğuma göre anterior hipofiz hücrelerin %10 ile %25’ini oluşturan prolaktin salgılayıcı, asidofilik hücrelerdir. Bu hücreler, hipofiz bezinin içine gelişi güzel bir biçimde dağılmıştır.
3.  Kortikotroplar-ACTH salgılayan, bazofilik hücrelerdir. Genellikle hipofiz bezinin anteromedial bölümünde (mukoid yapıda) yer alırlar ve anterior hipofiz hücrelerin %15-20’sini oluştururlar.
4.  Gonadotroplar-LH, FSH ve glikoprotein hormonlarının hormonal açıdan etkisiz alfa subünitelerini salgılarlar. Bezin her tarafında bulunan bu hücreler, çoğu kez bazofiliktir ve anterior hipofiz hücrelerinin %10-15’ini oluştururlar.
5.  Tirotroplar-anterior hipofiz hücrelerin %10’dan azını oluştururlar ve TSH salgılarlar. Bu hücreler, hipofiz bezinin anteromedial bölümlerinde bulunurlar.
6.  Mamosomatotroplar-GH ve prolaktin salgılarlar (51). Normal bir anterior hipofiz bezinde null(etkisiz) hücre olarak adlandırılan diğer kromofobik hücreler de yer alır. Bu hücreler, hormonal açıdan etkisizdir ve bunların fonksiyonel rolü bilinmemektedir (51). Posterior hipofiz hormonları salgılayan hücreler, hipotalamusun paraventriküler ve supraoptik çekirdeğinde bulunan magnoselüler nöronlardır. Bu hormonlar hipotalamusda üretilir, aksonlar yoluyla posterior hipofize gönderilir ve sirkülasyona karışana kadar burada depolanırlar.