Hipotalamik ve Hipofiz Aksi

Hipotalamik ve Hipofiz Aksi Fizyolojisi

Hipofiz hormon sekresyonunun fizyolojisi ve bu sekresyonun hipotalamus tarafından düzenlenmesi çok geniş ve karmaşık bir konudur
Anterior Hipofiz Hormonlar
1. Adrenokortikotropik Hormon (ACTH): Daha ziyade adrenal korteksden glikokortikoid (kortizol) sekresyonu stimüle eder. Ayrıca androjen ve mineralkortikoid (aldosteron) sekresyon üzerinde az bir etkiye sahiptir. Aynı türden polipeptid ve b-lipoprotein ürünler, cilt pigmentasyonunun kontrolünde rol alırlar.
2.  Büyüme Hormonu (GH): Protein sentezini ve yağ metabolizmasını yükseltir; karbonhidrat metabolizmasını ise düşürür. GH, çocuklarda boy uzamasını sağlar ve pek çok etkisini çeşitli dokularda GH’a tepki olarak üretilen insülin benzeri büyüme faktörü -1 (IGF-1) aracılığıyla dolaylı bir biçimde yerine getirir.
3. Luteinize Edici Hormon (LH) ve Folikül-Stimülan Hormon (FSH):
Gonadların ve üreme fonksiyonunun büyümesini ve gelişmesini kontrol eder. Kadınlarda FSH, foliküler gelişimden sorumludur, LH ise ovulasyonu başlatır. Erkeklerde FSH, sperm oluşumuna katkıda bulunur. LH ise leydig hücrelerinin ürettiği testesteronu kontrol eder. Bu hormonlar, alfa ve beta adlı iki alt grupdan meydana gelmiştir. Alfa alt grubu, LH, FSH ve TSH’da yaygın olarak bulunur. Beta alt grubu ise her bir hormon üzerinde belli bir biyolojik etkiyi belirler.
4.    TSH: Tiroid bezindeki tiroksin (T4) ve triiyodotronin (T3) sekresyonunu uyarır.
5.  Prolaktin: Hamilelik sırasında meme gelişimini sağlar ve laktasyonu uyarır. Hedef organlar üzerindeki etkileri aracılığıyla bu hormonlar, neredeyse vücuttaki bütün metabolik süreçleri düzenlerler. Ancak GH tek bir hedef organa sahip olmaması bakımından diğer hipofizer hormonlardan ayrılır. Çünkü GH reseptörleri çoğu dokuda mevcuttur (50,51). Anterior hipofizer hormonların sekresyonunu regüle edenler hipotalamusun arkuat nükleus hücreleri tarafından portal venöz sistemin içine bırakılırlar (51).
Posterior Hipofiz Hormonlar
Posterior hipofiz hormonlar, hipotalamus içinde supraoptik ve paraventriküler çekirdeğin hücre cisimlerinde sentezlenir. Bu hormonlar sentezlendiklerinde nörofizin adlı taşıyıcı proteinler haline gelirler. Bu bileşimler sirkülasyona katılana kadar sinir uçlarında depolandıkları posterior hipofiz bezine aksonlarla taşınırlar. Bu hormonlar, sekresyon sonucu taşıyıcı proteinlerden serbest bırakılırlar. İki önemli posterior hipofiz hormon bulunur.
1.Arginin Vazopresin: Genellikle supraoptik çekirdekte sentezlenirler.Arginin vazopresin, böbrekler üzerinde etkide bulunarak yeniden su emilimini artırır, böylece kan volümünü ve serum ozmoloritesini kontrol eder.
2.Oksitosin: Genellikle paraventriküler çekirdekte sentezlenir. Uterusun düz kasları ve meme bezleri üzerinde etkilidir. Bu hormon fetüsun doğumuna ve emzirme sırasında süt salınmasına yardım eder