Hipotalamik Hormonlar

Hipotalamik Hormonlar Ve Portal Venöz Sistem

Anterior hipofiz bezdeki kanın büyük kısmı, hipotalamusun orta kısmından anterior hipofize giden uzun portal venlerle sağlanır. Nöral ve hormonal sinyallere tepkili hipofiz sekresyonunu kontrol etmek için hipotalamus, portal sistemin içine bazı düzenleyici hormonlar salgılar. Bu hormonlar:

1.TSH salgılayan hormon-TSH ve prolaktin salgılanmasını uyarır.
2.Kortikotropin salgılayıcı hormon-ACTH salgılanmasını uyarır. Sirkadyen ritm, kortizol düzeyinde günlük değişmelere neden olur. Buna göre kortizol sabahları en düşük; akşamları ise en yüksek düzeydedir. Ancak bu hormon, fizyolojik strese bağlı olarak da uyarılabilir.
3.Gonodotropin salgılayan hormon
4.GH-salgılayan hormon(GHRH)
5.Somatostatin-GH ve TSH salgılanmasını inhibe eder.
6.Dopamin-tonik olarak prolaktin salgılanmasını inhibe eder. Ayrıca daha az etkili olmak kaydıyla TSH ve GH’da inhibe eder