Tukruk Bezi Tumorleri Cesitleri

Tükrük Bezi Tümörleri Çeşitleri

Tükrük  bezi   tümörlerinin  sınıflandırılması  oldukça  zor  bir  alandır.  Hatta benzerlikler taşıdığı meme ve deri eki tümörlerinin sınıflandırılmasından da zor olduğu söylenebilir. En önemli engellerden biri tümörlerin çoğunun benzer hücre kökenlerinden kaynaklanmasıdır. Bu durum bütün seviyelerde belirgin ölçüde karışıklığa yol açar
WHO sınıflandırması daha çok benign ve malign tümörler arasındaki ayırımı vurgularken Ackerman baskın hücre tipine ya da diferansiyasyona dayalı bir gruplama önermiştir

Tükrük Bezi Tümörlerinde Dünya Sağlık Örgütü Histolojik Sınıflaması:

A-Malign Epitelyal Tümörler:

1- Asinik hücreli karsinom
2- Mukoepidermoid karsinom
3- Adenoid kistik karsinom
4- Düşük dereceli polimorfik adenokarsinom
5- Epitelyal-myoepitelyal karsinom
6- Şeffaf hücreli adenokarsinom (başka şekilde sınıflandırılmamış)
7- Bazal hücreli karsinom
8- Sebase karsinom
9- Sebase lenfadenokarsinom
10- Kistadenokarsinom
11-Düşük dereceli kribriform kistadenokarsinom
12- Musinöz adenokarsinom
13- Onkositik karsinom
14- Tükrük kanalları karsinomu
15- Adenokarsinom (başka şekilde sınıflandırılmamış)
16- Myoepitelyal karsinom
17-Pleomorfik adenom içinde gelişen karsinom (Karsinoma ex pleomorfik adenoma)
18- Karsinosarkom
19- Metastaz yapan pleomorfik adenom
20- Skuamöz hücreli karsinom
21- Küçük hücreli karsinom
22- Büyük hücreli karsinom
23- Lenfoepitelyal karsinom
24- Sialoblastom
B-Benign epitelyal tümörler

1- Pleomorfik adenom
2- Myoepitelyom
3- Bazal hücreli adenom
4- Warthin tümörü
5- Onkositom
6- Kanalikuler adenom
7- Sebase adenom
8- Lenfadenom a-Sebase b-Non-sebase
9- Duktal papillomlar a- İnverted duktal papillom b -İntraduktal papillom c- Sialadenoma papilliferum
10- Kistadenom
C-Yumuşak doku tümörleri
-Hemanjioma

D-Hematolenfoid tümörler:
a-- Hodgkin lenfoma b- Diffüz B hücreli lenfoma c- Ekstranodal marjinal bölge B hücreli lenfoma