Cocuklarda Bas Agrisi Nedenleri

Çocuklarda Baş Ağrısı Nedenleri

Baş Ağrısının Tanımı
Baş ağrısı kafatası içinde ya da dışında yer alan ağrıya duyarlı yapıların inflamasyonu, irritasyonu, yer değiştirmesi, gerilmesi, dilatasyonu veya invazyonu sonucunda oluşan hoş olmayan bir algılama şeklidir
Bu oluşumlardan intrakranyel supratentoriyal olanlar, kafatası dışında yüz ve saçlı deri ön bölümlerindeki yapılardan kaynağını alan ağrı impulsları n. trigeminus ve dallarınca taşınırken, kafatası içerisindeki infratentoriyal ağrılı oluşumlardan gelen ağrı impulsları üst servikal sinirler ve 9. ve 10. kranial sinirler ile merkezi sinir sistemine iletilir.
Toplumda sık görülür; iş gücü kaybına neden olduğu gibi hayati tehlike yapabilecek hastalıkların belirtisi de olabilir
Çocuklarda baş ağrısı nedenleri
Enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit, sinüzit, mastoidit, otit, orofarengeal enfeksiyonlar)
İntrakranyel kanamalar
Yer kaplayan oluşumlar (tümör, kist, hematom)
Akut hidrosefali
Sistemik   hastalıklar,   elektrolit   bozukluğu,   metabolik   nedenler,   malignensiler   (ateş,   hipertansiyon, beyin ödemi, hipoksi, hipoglisemi, kanama, metastaz)
Epileptik nöbet (postiktal dönem)

İşlemler (lomber ponksiyon, başın hiperekstansiyonda uzun süre tutulduğu girişimler)
Kraniyoservikal stabilite bozukluğu
Gerilim: Depresyon, tedirginlik, stres
Psikojenik: Konversiyon, simülasyon
Psödotümör serebri: İlaçlar, hipo/hipervitaminozlar
Vaskülitler