Migren ve Epilepsi İliskisi

Migren ve Epilepsi İlişkisi

Migren ve epilepsi arasındaki genetik ve patofizyolojik benzerlikler dikkat çekmektedir. Migrenli hastaların %10 kadarında baş ağrısından bağımsız benign fokal epileptiform boşalımlar olabileceği düşünülmektedir. Bir çalışmada migrenli çocukların % 10.2sinde ateşli ya da ateşsiz havale öyküsü saptanmıştır. Yine aynı çalışmada baş ağrısı şikayeti olan çocukların %11.7sinde spesifik EEG (elektroensefalografi) bulgusu saptanırken bu oran auralı migren olgularında %43.5 bulunmuştur. Auralı migren ve epileptik hastalıkların benzer genetik bozukluklar nedeniyle değişen nöronal eksitabilitenin farklı klinik formları olabileceği düşünülmektedir.