Migren Genetik Midir?

Migren Genetik Midir?

Genetik çalışmalar ve tedavide kullanılan ilaçlara bakıldığında migrenin bir kanalopati olduğu görüşü kabul görmüştür. Ailevi hemiplejik migren genetiği en iyi araştırılmış migren tipidir. Ailevi hemiplejik migrende CACNA1A (FHM1), ATP1A2 (FHM2), ve SCN1A (FHM3) genlerinde mutasyon saptanmıştır. Aynı mutasyonlar sporadik hemiplejik migren hastalarının bazılarında da saptanmıştır. Bu genlerin auralı migrende yayılan kortikal depresyonla ilişkili olabileceği düşünülmektedir (37). Bu kanallar beyinde ve nüromuskuler kavşakta yaygın olarak bulunmakta ve sinaptik aralığa transmitter salınımında rol oynamaktadır. Ailevi hemiplejik migreni olan altı ailede R1347Q gen mutasyonu saptanmıştır. Genotip-fenotip ilişkisine bakıldığında hastaların travmanın tetiklediği bilinç kaybı ve epilepsinin olmadığı, ataksili ya da ataksisiz hemiplejik migrene sahip olduğu gözlenmiştir. R1347Q gen mutasyonu hemiplejik migrende en sık görülen 3. mutasyon olduğu için fenotipi uyan hastaların genetik olarak araştırılması önerilmektedir