Farmasotik Nedir

İlaçların Sıvı Farmasötik Şekiller ve Farmasötik Ürünler

Solüsyon Nedir; etken maddenin su veya diğer bir çözücüde çözünmesiyle elde edilir.

Enjeksiyonluk Solüsyon; vücuda enjekte edilmeye özgü steril solüsyonlardır. Bunlar yağlı veya sulu solüsyon şeklindedir. Yağlı solüsyon intravenöz ve intradermal olarak kullanılmazlar. Solüsyon halinde çabuk bozulan ilaçlar çözücü ve etken maddeleri ayrı olarak hazırlanırlar. Kullanılacakları zaman steril çözücü ile etken madde karıştırılır.

Emülsiyon Süspansiyon Nedir; bunlar birbiri içerisinde erimeyen 2 fazlı sistemlerdir. Emülsiyonda her 2 faz sıvıdır, süspansiyonda ise fazlardan biri sıvı diğeri katıdır. Süspansiyon katı ilaçların bir sıvı içerisinde küçük partiküller halinde dağılması suretiyle elde edilir. Ve bunlar bir süre bekleyince katı maddeler dibe çöker. Bu nedenle kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdırlar. Emülsiyon ise bir sıvı maddenin diğer sıvı içinde damlacıklar halinde dağılmasıdır. (farmasötik mikrobiyoloji)

Şurup Nedir; %60’dan fazla şeker içeren sıvı farmasötik şekillerdir. Şeker miktarı yüksek olduğundan içerisinde bakteri mantarları üremez ancak bu tür farmasötik şekillerin diabetli hastalarda kullanılmasına dikkat edilmelidir. İçersinde %64 oranında şeker bulanan şuruba basit şurup denir.

Lavman; Rectal yolla kullanılan solüsyon veya süspansiyonlardır. Bunların küçük hacimlerde olanlarına enema denir.

Posyon nedir; az miktar şeker içeren etken maddenin çözünmüş olarak bulunduğu sıvı farmasötik şekillerdir. Şeker oranı düşük olduğundan içinde bakteri ve mantar üreyebilir. Bunlar majistral olarak 5-6 günlük hazırlanır.

Merhem (pomat); Etken maddenin vazelin, lanolin gibi maddelerle karıştırılarak hazırlandığı farmasötik şekillerdir. Bunlar haricen sürülerek kullanılır ve daha katı olanlarına pat adı verilir.

Aerosol nedir; etken maddenin özel solventler içerisinde çözünmesiyle elde edilir.
Damla; küçük hacimlerde ve damla sayılarak kullanılan solüsyonlardır. Ağızdan alınabildiği gibi burun, göz, kulak damlası olarakta kullanılabilir.