İyon Baglari ve İyonik Bag Nedir

İyon Bağları ve İyonik Bağ Nedir

Hücrede rastlanan iyonların çeşitli rolleri vardır, bunlar geçirgenlik, hareket ve uyarı olaylarını etkiler.

Yüklenmiş bir atom veya moleküle "İYON" adı verilir. Pozitif yüklülük durumuna "KATYON" denir. Buna karşın 17 elektrona sahip olan klor bir elektron daha alarak 18 elektron taşıyarak. +l'lik bir net yüke ulaşır. Bu bir klorid iyo­nu olup, genel kullanım­daki adı olan "ANYON" ile ifade edilir. Karşıt yüklülük nedeniyle kat­yonlar ve anyonlar bir­birlerini karşılıklı olarak çeker ve böylece "İYON BAĞI" oluştururlar. İyon bağlarına "TUZ" adı verilir. Bu örnekte verilen NaCl hepimizin bildiği sofra tuzudur. (iyon değişimi)

Bunlar doğada değişik büyüklükteki kristal şekillerde izlenir. Tüm tuzlar aynı sayıda katyon ve anyona sahip olmayabilir. Örneğin magnezyumklorid (MgCl2de durum böyledir.

İyon kavramı sadece yüklü atomlar için değil, aynı zamanda elektriki olarak yüklenmiş moleküller için de kullanılır.