Adipokin Nedir

Adipokin Nedir

Adipoz doku sadece bir enerji deposu değil sistemik metabolizmada görevli endokrin bir organdır. Adipokinler adipoz dokudan salınan ve obezitedeki metabolik süreçlerin  baĢlamasında  ve ilerlemesinde önemli olan mediatörlerdir. Adipsin 1987 yılında bir adipokin olarak tanımlanmıştır. 1993 yılında Tümör Nekroz Faktör (TNFa), yağ dokunun proinflamatuar bir ürünü olarak tanımlanmış olup diyabet ve obezite modellerinde inflamasyon ve obezite arasında fonksiyonel bir bağlantı olduğuna dair kanıtlar sağlamıştır. Leptin yiyecek alımını ve enerji tüketimini regüle eden yağ dokusundan salınan bir protein olarak tanımlanmıştır.
Benzer şekilde obezitede visseral yağ dokusunda artan ve fibrinoliz inhibitörü olarak tanımlanan plazminojen aktivatör inhibitörü-1 (PAM)'nün obezite ve trombotik hastalıklar arasında mekanik bir bağ olduğu tahmin edilmektedir. Deneysel organizmalarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki; adiponektin obezite ile ilişkili metabolik ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu bir adipokindir. Bir bütün olarak düşünüldüğünde bu bulgular metabolik disfonksiyonun aşırı yağ dokusundan kaynaklanıp pro ve antiinflamatuar adipokin ekspresyonu imbalansından kaynaklandığını böylece obezite ve obezite ile ilişkili komplikasyonlara katkıda bulunduğunu düşünmemize neden olmuştur.