Goz Kirilmasi Gozluk Nedir İlk Gozluk

Kırılma kusurlarının düzeltilmesi üç yöntemle olmaktadır:

A. Gözlük
B. Kontakt Lensler (Temas Camları)
C. Refraktif Cerrahi

A. Gözlük, İlk Gözlük

Çok eski geçmişle Çin imparatorları karar verdikleri anda gözlerine cam parçası takarak otoritelerini göstermişlerdir. Çinli yaşlı keşişlerin bir şeyi okumak için üstüne cam küre parçaları koydukları söylenir. MÖ 50 yıllarında dejeneratif miyop olduğu tahmin edilen İmparator Neron görmek için saplı merceklerden yararlanmıştır. 1270 yıllarında Marco Polo Çinli keşişlerin kullandığı cam parçalarını beraberinde getirerek Avrupa'ya tanıttı. XV. yy.'da Floransa'lı Rahip Bacon tarafından ilk tahta çerçeveli gözlük geliştirilmiş, büyük sanatkar Leonardo da Vinci tarafından gözlük modelleri çizilmiştir.

I784'te B. Franklin iki odaklı camları (bifokal) bulmuş ve 1827'de astigmatik camlar devreye girerek optik endüstrisi uzay teknolojisinden de yararlanarak bugünkü modern kullanım alanını bulmuştur. Aspirinden sonra insanların en çok kullandığı tıbbi araçtır. Denilebilir ki insan yaşamının %75'lik döneminde gözlük kullanmak zorundadır. Optik bir araç olması yanında kişinin yüz görüntüsünü de değiştirmesi nedeni ile çerçeveler günün modasına göre değişmekte ve sonucunda yılda 400 trilyon TL gibi bir tüketime neden olmaktadır. Camlar metal ve plastik çerçevelere yerleştirilmekte ve moda akımına göre değişmekledir. Gözlük camları ise cam veya plastik türevlerinden imal edilmekte, içeriğine yansımayı önleyici, rcnklendirici, veya güneş ışığının şiddetine göre renk değiştiren özelliğe (kolormatik) sahip olabilir. Bunun yanı sıra güneş gözlüğü, koruyucu gözlükler (sanayide, sporda) kullanılmaktadır.

Kırılma kusurlarının düzeltilmesinde ilk yöntem olan gözlük kullanılması en basit ve en yaygın olanıdır. Bunun yanı sıra görsel kusur yarattığı düşüncesine bağlı olarak eksiklik psikolojisi, beğenilmeme duygusu, bazı meslek gruplarında (subay, polis, itfaiyeci gibi) engel teşkil eder.

Diğer taraftan her sene gerek göz numaralarının artması gerekse moda esintilerine bağlı olarak ekonomik yük taşıması dezavantajlarıdır. Kişi tüm bu dezavantajlardan zaman zaman kurtulma ihtiyacı psikozu ile yaşamını devam ettirir.

Kırıcı özelliklerine göre göz­lük camları:

1. Tek odaklı camlar (Mono-fokal): Kişinin her baktığı noktayı net görmesini sağlayabilen camlar­dır. 40 yaşına kadar miyop ve hi­permetropların devamlı kullandığı camlardır.

2. İki odaklı camlar (Bifo-kal): Bu tip camlar ile kişi üstten uzağı, alt kısmından da yakın mesa­feyi görür. Genellikle 40 yaşından sonra prespiyopi nedeni ile ortaya çıkan yakın görme güçlüğünde kul­lanılır.

3. Çok odaklı camlar (Multifokal): Kişi uzağa bakarken üst parça ile görür iken diğer kısım­lardan değişik uzaklıkları net göre­cek şekilde ayarlanmıştır. Birçok odaktan oluşmuş cam tipleridir. Genellikle 40 yaş üstündeki doktor, işadamları ve yakın görme mesafesinde çalışan kişiler tarafından kullanılır. Tek kusuru pahalı olması ve alışılmasının zaman almasıdır