Yumurta Dondurma İslemi

Yumurta dondurma İşlemi

Yumurta dondurma işleminin Türkiye'de bazı yasal sı­nırlamaları var. Yumurta ve sperm bankacılığı yasak oldu­ğu için dondurma işlemi ancak tıbbi zorunluluk halinde ve yalnızca kişinin kendisine kullanılmak üzere yapılabiliyor. Kanser tedavisi olma durumunda, erken menopoz riskin­de ve yumurtalık ameliyatları öncesinde üreme fonksiyon­larını kaybetme riski olan kadınlarda dondurma işlemi ya­pılabiliyor. Sperm veya yumurta dondurma işlemi, tıbbi gerekçe olmadan isteğe bağlı yapılamıyor. Saklanan yu­murta ileri yaşta da kullanılabilir. Çünkü rahim yaşlan­maz. Yumurta dondurulduğu anda saati durur. 30 yaşında dondurulduysa kadın 40 yaşma bile gelse yumurta 30 ya­şında kalır. İleri yaşta hamile kalmanın zor olmasının se­bebi yumurtanın da yaşlanmış olmasıdır ki bunu daha ön­ce anlattım.

Olgun yumurtalar donduruluyor

İlk Tüp Bebek

İlk önce sperm mi başarıyla dondurulmuştu?

Evet doğru. İlk olarak sperm başarıyla dondurulup çö­züldükten sonra embriyo dondurulmasına başlandı ve ru­tin olarak uygulamaya konuldu. Dondurulmuş ve çözül­müş insan embriyosundan elde edilen ilk gebelik 1983 yı­lında Trounsen tarafından bildirildi. Bu ilk başarıdan sonra dünyada birçok merkezde yumurta dondurma tek­nolojisinin geliştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Yumurta büyük ve karmaşık bir yapı olduğundan düşük ısılara kar­şı çok hassastır. İlk çalışmalarda olgun olmayan yumurta­ların dondurulması önerilirken, bugün yapılan çalışmalar­da olgun olan yumurtaların dondurma işlemine daha da­yanıklı olduğu gösterilmiştir. Toplama işlemi sonrasında yumurtalar etrafındaki hücrelerden temizlenir ve normal olan olgun yumurtalar dondurulur.

Dondurma işlemi es­nasında ısının hangi hızla azalacağı, hangi koruyucu mad­denin kullanılacağının seçilmesi çok önemlidir. Yumurta dondurma işleminden sonra, dondurulmuş yumurtalar sı­vı nitrojen içerisine (-196°C) konulur. Sıvı nitrojen içeri­sindeki yumurta genetik olarak uzun süre bozulmadan ka­labilir. Yumurta dondurma-çözme sonrası doğan bebek­lerde bir sakatlık görülmedi. İlk zamanlarda çözme işlemi sonrasında yüzde 60 yumurta canlı kalırken günümüzde bu oran yüzde 80-90'lara ulaştı. Aynı zamanda, yumurta çözme işlemi sonrasında başlangıçta düşük olan döllenme oranları mikroenjeksiyonun kullanılmaya başlamasıyla birlikte arttı.