Huysuz Bacak Hastaligi (HBS)

HBS’nin Kişisel Tespiti

Bir kimsede Huzursuz Bacaklar Sendromu var mı anla­mak için hangi soruları sorabiliriz?

Aşağıdakiler olabilir:

1. Oturduğunuzda veya uzandığınızda bacaklarınızda karşı koyamadığınız, bacaklarınızı harekete zorlayan kuv­vetli bir duyu algılıyor musunuz?
2. Bacaklarınızı harekete zorlayan bu algılama bacak­larınızda derinde hissettiğiniz rahatsız edici duyularla be­raber mi?
3. Bacaklardaki duyular ve onları hareket ettirme dür­tüsü istirahat veya inaktivite halinde tekrarlama eğilimi gösteriyor mu?
4. Bu belirtiler bacaklarınızın istemli hareketleriyle aza­lıyor veya düzeliyor mu?
5. Bacaklarınızdaki duyular ve onları hareket ettirme dürtüsü sizi akşam ve geceleri uzandığınızda, özellikle gündüz saatlerine göre daha fazla rahatsız ediyor mu?
6. Uykuya geçişte veya uykuda kalmada zorluk çekiyor musunuz?
7. Yatak arkadaşınız uykuda bacaklarınızı sarstığınızı söylüyor mu? Bazen uyanıkken de bacaklarınızda istem dışı sıçramalar oluyor mu?
8. Kendinizde gündüzleri sık olarak yorgunluk veya kendini işine verememe hissi oluyor mu?
9. Ailenizden başka kişilerde de benzer bacakları hare­ket dürtüsü ve rahatsız edici duyuları olanlar var mı?
10. Tıbbi testler, bacakları hareket ettirme dürtüsü ve bacaklardaki rahatsız edici duyularınızın nedenini bula­madı mı?

HBS ile birlikte yaşamak

HBS'yle yaşama nasıl olur?

Bunlar size uyan aşağıdaki yöntemleri kullanarak ola­bilir:

1. HBS'yi konuşun: Hakkındaki bilgileri aile bireyleri, dostlar ve çalışma arkadaşlarınızla paylaşın. Bu konuşma­lar, sizin volta atarak yürüdüğünüzde neler yaşadığınızı, ti­yatroda arkalarda neden ayakta durduğunuzu, gün bo­yunca birçok kez su içecekmiş gibi buzdolabına yürüdü­ğünüzü anlamalarına yardımcı olabilir.
2. HBS'yle mücadele etmeyin: Bacaklarınızı hareket et­tirme dürtüsünü bastırmak isterseniz, bu sadece semptom­ları daha da artırır. Yataktan kalkınız, aklınızı bacakları­nızdan uzaklaştıracak bir uğraşı bulunuz. Seyahatte iseniz sık sık duraklamalar yapınız.
3. Uyku günlüğü tutun: Yazmak için hareketsiz oturamıyorsanız küçük bir kaydedici teyp kullanınız. İlaçlarını­zı muntazam alınız. Belirtilerden kurtulmada yardım eden veya HBS'yle mücadelenizi engelleyen yönleri saptayın ve bu bilgileri doktorunuzla paylaşın.
4. Zihninizi meşgul edin: Aklınızı bir konuyla meşgul ederseniz belirtilerinizi hafifletir. Yakınmalar, özellikle ra­hatsız edici olduğunda onları geçiştirecek hoşlandığınız bir uğraşı-iş bulunuz.
5. Yeni yükseltmelere kendinizi alıştırın: Oturduğunuz yazı masası veya kütüphane raflarını yükseltince daha ra­hat olabilirsiniz. Böylece çalışırken veya okurken ayağa kalkma ve ayakta durma zorunluluğu doğar.
6. Gününüzü gerin: Yani güne başlarken ve onu biti­rirken bedeni geren egzesizler veya hafif masajlar yapı­nız.
7. Başkalarına yardımcı olun: HBS'den şikâyetçi kişile­ri biraraya getiren grupları, aile bireyleri ve bu hastalıkla savaşan kişiler de dahil destekleyin. Grup çalışmaları ken­dinize yardımcı olma imkânları sağladığı gibi sizin görüş­lerinizi de başkalarına aktarma imkânı verir.