Trombolitik Tedavi Nedir

Trombolitik Tedavi

Trombolitik tedavinin amacı koroner arterlerde oluşan pıhtıyı çözmektir. Bugün elde bulunan trombolitik ilaçlar, kullanım özellik­leri, hasta takibi ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi kardiyolo-jik aciller bölümünde ele alınmıştır.

Disritmilerin Tanınması ve Yönetimi

Ventriküler erken kontraksiyonlar çoğunlukla iskemi ve Akut Myokard İnfarktüsü (AMI)'nde oluşan disritmilerdir. Bu disritmiler yaklaşık olarak %85 hastada oluşur. Oksijen tedavisinin başlangı­cından sonra, genellikle lidocain kullanılır. Lidocain uygulanması bu bölümde acil İlaçlar içinde aktarılmıştır.

Vagal Manevralar, Trombolitik ilaçlar


Vagus siniri valsalva manevrasıyla uyanlabilir. Öğürme, ıkınma, soğuk veya buzlu suyla yüzün uyarılması ya da karotid sinüs ma­sajı vagus sinirini uyaran vagal manevralardır. Göz küreleri üzeri­ne basınç sıklıkla önerilmemektedir. Valsalva manevrasında solunumun tutulması ile glotis kapanır intratorasik basınç artar, nabız hızlanır, kalbe dönen kan miktarı azalır ve venöz basınç yükselir. Valsalva manevrası sonunda kişi birden nefesini bıraktığında intra­torasik basınç ani olarak düşer, bradikardi gelişir. Bu nedenle taşikardilerde tedavi edici olur.

Karotid Sinüs Masajı

Karotid sinüs masajı, supraventriküler taşikardi ve invaziv vagal manevralardan daha az inatçı olan atrial flatterli orta yaşlı hastalar­da uygundur. Bu işlem blokları arttırabilir. Karotid sinüs masajı sı­rasında karotid arter üzerine yapılan basınç baroreseptörleri uyarır ve böylece otonomik sinir sisteminin parasempatik dalı sitümüle olur. Bu uyarı vagus siniri yoluyla yayılarak, kan basıncı ve kalp hızında bir düşmeye neden olur. İşlemi uygularken hasta sırt üstü yatırılır. Nazal kanülle 4-6 İt / dk. oksijen verilir. IV olarak Dextroz verilmeye başlanır ve hasta yakından istenir. Karotid masajı yapıl­madan önce karotid arterden bruit varlığı dinlenir. Genellikle sağ karotid arter üzerinden yapılır.

KARDİYAK RİTİMLERİN SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Hız
Bradikardi: 60 atım / dk
Normal hız: 60-100 atım/dk
Taşikardi: 100 atım / dk

Ritm

Ritim düzenli ya da düzensiz mi?
Düzenli ritim : R-R aralıkları eşit veya 1 -2 küçük kare
farklı olabilir Düzensiz ritim: R-R aralıkları arasındaki fark 2 küçük kareden fazladır. Normal sinüs ritminin dışındaki diğer ritimler için disritmi tanımı kullanılır. P dalgası P dalgası var mı? Her QRS ten önce P görünüyor mu?