Goz İrrigasyonu

Göz Irrigasyonu

Endikasyonlar

1. Gözün kimyasal yanıklarının tedavisi (kireç, çimento).

2. Gözden (kornea üzerinde olmayan) çok sayıda küçük yabancı cismin çıkarılması (kum veya toz).

Malzemeler

a) Plastik örtü

b) Böbrek küvet

c) Su veya serum fizyolojik

d) Cam şişe

e) Turnusol kağıdı

f) % l'lik Ametokain göz damlası

g) Göz pedi

h) Geçirgen flaster

İşlem sırasında iyi bir aydınlatma sağlanmalıdır.

Yöntem

Kimyasal yanıklarda doktor gözü muayene eder etmez yıkama işlemine başlanır.

1. İşlem hastaya açıklanır.

2. Hasta başını dayayabileceği özel bir sandalyeye oturtulur veya muayene masasına yatırılır.

3. Hastanın kontak lensi çıkartılır, giysileri plastik bir örtüyle örtülür.

4. Hasta iritasyon nedeniyle gözünü açmada zorluk çekiyorsa göz içine 2-3 damla Ametokain anestezik damla damlatılır. Bu damla kısa bir süre batmaya neden olur.

5. Böbrek küvet hastanın çenesine dayanır.

6. Hastanın başı böbrek küvetin olduğu tarafa doğru hafifçe eğilir.

7. Cam şişeye su veya serum fizyolojik doldurulur.

8. Uygulamayı yapan hemşire serbest kalan eliyle hastanın göz kapaklarını açar.

9. Şişedeki su veya serum fizyolojiğin bir kısmı önce aynı taraftaki yanağa dökülür ve hasta işleme alıştırılır.

10. Daha sonra şişedeki su veya serum fizyolojik hastanın gözüne akıtılır, hastaya göz küresini bir taraftan diğer tarafa hareket ettirmesi söylenir .

11. Cam şişe gerekirse yeniden doldurulur. Şişe kenarındaki uç ile akış hızı kontrol edilir.

12. Korneaya turnusol kağıdı değdirilerek gözün pH'sı (asit ya da alkali derecesi) ölçülür.

13. Eğer çok fazla yıkama gerekiyorsa 500 mi serum torbası ve intravenöz set hazırlanır. Hasta muayene masasına yatırılarak aynı işlem tekrarlanır.

14. Gözde katı parçacıklar varsa çıkartılmalıdır.

15. Eğer Ametokain kullanılmışsa göz bir ped ile kapatılır, flasterlenir. Flaster alından çeneye doğru yapıştırılır.

Hastaya Uyarı ve Öneriler

Göz pedi en az 6 saat kalmalıdır.

Göz pedi kullanırken araba kullanılmamalı ve sigara içilmemelidir.

Antibiyotikli damla veya merhem verilmişse aşağıdaki gibi kullanılır :

Alt kapak aşağı doğru çekilir ve kapak içine merhem boydan boya uygulanır.