Mesane Kateterizasyonu

Mesane Kateterizasyonu: Erkekte

Endikasyonlar

1. İdrar retansiyonunun giderilmesi
2. İdrar inkontinansınm giderilmesi
3. İdrar atımının doğru bir şekilde ölçülmesi
4. İdrar örneği alınması
5. Pelvis travmaların sonrası

Malzemeler

a) Steril kateterizasyon paketi, içindekiler :
Bir çift dişsiz penset
Merkezde deliği olan kağıt havlu
Lignokain jel için aplikatör
Böbrek küvet
Kağıt havlu
Gaz bezi
Pamuk tamponlar
b) Kateter.
c) Temizleyici solüsyon.
d) 15 mi steril % 2'lik klorheksidinli lignokain jel
e) Steril su, enjektör ve steril iğnesi (eğer balon kateter kullanılıyorsa)
f) Drenaj torbası
g) Sıvı izleme formu
h) Steril örnek şişeleri ve laboratuvar istek formları i) Steril eldivenler j) Steril yeşil örtüler k) Maskeler

Yöntem

Aseptik teknik kullanılmalıdır.
1. İşlem hastaya açıklanır.
2. Hasta sırtüstü yatırılır, bacakları açılır, penis açığa çıkartılır.
3. Penise, ortasında delik bulunan bir havlu veya steril yeşil örtü yerleştirilir.
4. Sünnet derisi geriye çekilir ve temizleyici solüsyona batırılmış pamuk tamponlarla penis başı temizlenir.
5. Lignokain jelin ucuna anesteziğin kolay uygulanabileceği bir aplikatör takılır ve jel üretra içine sıkılarak, üretranın anestezisi ve kayganlığı sağlanır.
6. Kateter ucuna, bir parça lignokain jel konur ve kayganlığı sağlanır.
7. Hastanın uylukları arasına böbrek küvet yerleştirilir.
8. Birkaç dakika sonra kateter, forseps kullanarak yavaş bir şekilde penise ve mesaneye sokulur, katetere direkt olarak dokunmamalıdır.
9. Kateter mesaneye ulaştığında, idrar dışarı akar, gelen idrar drenaj torbasına bağlantı yapılıncaya kadar böbrek küvette toplanır.
10. Kateter kolay ilerlemiyorsa zorlanmamalıdır. Değişik boyutta ve şekilde kateterler denenebilir.
11. Kateter balonunu doldurmak için üzerinde yazıldığı kadar steril su enjektöre çekilir ve balon şişirilir.
12. Balonla beraber mesanede olduğundan emin olmak için kateter, çok yavaş bir şekilde çekilir.
13. Sünnet derisi yerine yerleştirilir.
14. Gerekiyorsa steril şişelere idrar örnekleri alınır, üzerlerine hastanın ismi yazılır, istek formlarıyla birlikte laboratuvara gönderilir.
15. Kateter drenaj torbasına bağlanır.
16. İdrar test edilir ve gelen idrarın volümü sıvı izleme formuna kaydedilir.
17. Hastanın temiz, kuru ve rahat olmasına özen gösterilir.