Odemli Parmaktan Yuzuk Cikarma

Parmaktan Yüzük Çıkartılması

Endikasyon


Ödemli parmaktan yüzük çıkartılması

Malzemeler

a) Sabun ve su
b) 1 cm genişliğinde uzun kurdele
c) Yüzük kesici
d) İnce metal koruyucu
e) 2 çift Spencer-Wells forsepsi

Yöntem

1. İşlem hastaya açıklanır.
2. Yüzük çıkartılacak ele ve hastaya uygun bir pozisyon verilir.

A. SABUN VE SU YÖNTEMİ


3. Parmağa sabun ve su uygulanır, yüzük çevrilerek çıkartılmaya çalışılır. Hasta bu işlemi daha kolay yapabilir.

B. KURDELE YÖNTEMİ

4. 5 cm'lik kurdele parçası yüzük altına düzgün bir şekilde yerleştirilir.
5. Kurdele döndürülerek parmak etrafından parmak ucuna kadar sarılır.
6. Parmak ucuyla kurdelenin kısa ucu tutularak, açılması önlenir, kurdele parmak ucuna doğru çekilir.
7. Yüzük parmak ucuna doğru kaydırılır. (Şekil 246) Gerekiyorsa 4. ve 7. evreler tekrarlanabilir.

C. YÜZÜK KESME YÖNTEMİ

8. Hastadan işlem için yazılı izin alınır.
9. Avuç yukarı doğru açılarak ele pozisyon verilir. Yüzüğün kesilecek yanı yüzüğe en az zarar verilecek şekilde seçilir.
10. Yüzük kesicinin parmağa vereceği hasan önlemek amacıyla yüzüğün altına metal bir koruyucu yerleştirilir. Sonra yüzük kesicinin ucu, yüzük altına geçirilir.
11. Basınç uygulanarak, kesici yüzüğe değdirilir ve aletin bıçağı çalıştırılır.
12. Yüzük kesildiğinde, Spencer Wells forsepleri ile uçlar ayrılır ve yüzük parmaktan çıkartılır.
13. Yüzük ikiye ayrılarak da çıkartılabilir.

zün