Tirnaktan Kan Bosaltma

Tırnak Altındaki Kanın Boşaltılması

Endikasyon


Tırnak altında birikmiş kanın boşaltılması (Subungual hematom)

Malzemeler

a) Steril pansuman paketi, içindekiler :
4 çift dişsiz forseps Küçük kap Kağıt havlu Gaz bezi
Pamuk tamponlar Tepsi
b) Işık kaynağı
c) Kibrit kutuları
d) Ataç
e) Yanmayan kalın ped
f) Temizleyici solüsyon

Yöntem

1. İşlem hastaya açıklanır.
2. Hastanın eline, işlemin rahat yapılabileceği bir pozisyon verilir.
3. Tırnaklar solüsyonla temizlenir.
4. Isı kaynağı yanmaz materyal üzerine konur ve açılır.
5. Ataç düzleştirilir, bir ucu gaz bezi ile tutulur, diğer ucu kızarmcaya kadar ateşte bırakılır.
6. Atacın kızarmış ucu, hematomun merkezi noktasına uygulanır. Tırnakta bütün kan dışarı akıncaya kadar bir delik oluşacaktır.
7. Tırnak etrafı sıkılarak, içerde kalan kan dışarı atılır.
8. Parmağa pansuman uygulanır

Hastaya Uyarı ve Öneriler

Pansuman parmakta en az iki gün bırakılır.