İntramuskuler Enjeksiyon

Intramüsküler Enjeksiyon

Endikasyon

Kas içine ilaç uygulanması

Malzeme

a) İlacı alabilecek büyüklükte enjektör.
b) 2 adet steril 21 numara iğne.
c) Alkol ve pamuk.
d) Reçete edilen ilaç ve gerekiyorsa sulandırıcısı. İlacın yazıldığı reçete
Biri deneyimli 2 hemşire gerekli olup, deneyimli hemşire ilacı ve dozunu kontrol eder.

Yöntem

1. İşlem hastaya açıklanır. Yatarak pozisyon verilir, kalça ya da uyluk açılır.
2. Doğru dozda ilaç, gerekiyorsa sulandırılarak enjektöre çekilir. Enjektör iğnesi değiştirilir ve havası çıkartılır.
3. Enjeksiyonun yapılacağı alan silinir. Bu alan genellikle kalçanın 1/4 üst kısmı ya da uyluğun 1/3 üst dış yanıdır.
4. İğne deriye düz bir açıyla uygulanır.
5. Enjektörün pistonu geriye doğru çekilerek, iğnenin kan damarında olup olmadığı kontrol edilir. Kan gelmiyorsa ilaç enjekte edilir.
6. Enjeksiyonun yapıldığı alana pamuk konur ve iğne hızla ve düz bir açıyla geri çekilir. Alan temizlenir.
7. Tedavi tabelasına ilacın yapıldığını göstermek amacıyla imza atılır, saat kaydedilir.
Not: Doktor aksini söylemedikçe iki ilaç aynı alana enjekte edilmemelidir.

Hastaya Uyarı ve Öneriler

İlaç uygulanan bölge kızarır ve şişerse hastaneye geri gelinir.