Subkutan Enjeksiyon

Subkütan Enjeksiyon

Endikasyon


Deri altına ilaç uygulanması

Malzemeler

a) İlacı alabilecek büyüklükte enjektör.
b) 21 numara steril iğne.
c) 25 numara steril iğne.
d) Alkol ve pamuk.
e) Reçete edilen ilaç ve gerekiyorsa sulandırıcısı, İlacın yazıldığı reçete
Biri deneyimli 2 hemşire gerekli olup, deneyimli hemşire ilacı ve dozunu kontrol eder.

Yöntem

1. İşlem hastaya açıklanır, yatarak ya da oturarak rahat edebileceği bir pozisyon verilir. Enjeksiyon için seçilen alan açılır.
2. Doğru dozda ilaç gerekiyorsa sulandırarak 21 numara iğneyle enjektöre çekilir. Daha sonra iğne 25 numara iğneyle değiştirilir, enjektör içindeki hava çıkartılır.
3. Enjeksiyonun yapılacağı alan temizlenir, yaygın olarak kullanılan alanlar, kolun üst dış yanı, uyluğun dış yanı veya göbek altındaki abdominal duvardır.
4. Deri baş ve işaret parmakları arasında sıkılır, temizlenir ve enjektör iğnesi 20 °lik açıyla deri altına uygulanır.
5. Enjektörün pistonu geriye doğru çekilerek, iğnenin kan damarında olup olmadığı kontrol edilir. Kan gelmiyorsa ilaç enjekte edilir.
6. Enjeksiyonun yapıldığı alana pamuk konur ve enjektör hızla ve düz bir açıyla geri çekilir. Alan temizlenir.
7. Tedavi tabelasına ilacın yapıldığını göstermek amacıyla imza atılır, saat kaydedilir.

Hastaya Uyarı ve Öneriler

İlaç uygulanan bölge kızarır ve şişerse hastaneye geri gelinir.