Siyatik Lumbago Nedir Tedavisi

Lumbago ve siyatik tedavisi

Siyatik Hastalığı, Genellikle bel nahiyesinde (kaburga kemikleriyle leğen kemiği arasındaki bölge) rastlanan has­talıklardır. Modern yaşam tarzının oturmayı gerektiren koşullarından oluşmuştur. Çağdaş insa­nın hareketsiz çalışma düzenine alışması sonucu, kaslarda zayıflamalar belirmekte, belkemiği zor duruma düşmekte, duruma göre bu nedenle lumbago, bel fıtıkları ve siyatikler meydana gel­mektedir.

Lumbago Nedir ve Belirtileri Nelerdir

Lumbago, özellikle aşağı bel nahiyesine yönelik şiddetli ağrılarla kendisini belli eder. Genellikle yanlış birkaç hareket veya kötü po­zisyondan sonra meydana gelir. Buna bir çe­şit belkemiği burkulması da denebilir. Ayakta duran kişi eğilip ağır bir şeyi kaldırmaya gi­riştiğinde, belini doğrultamaz. Katılmış gibi kalır. Çok ıstırap veren bu durumun, daha ciddi nedenleri de olabilir.

Lumbago Tedavisi Yapılması gereken

Doktorun gelmesini beklerken, has­tayı sırt üstü yatırın. Sert bir zemin üze­rine uzatın ve yastık koymayın. Aspirin gi­bi ağrı kesici bir ilaç verin. Ancak doktor tedavinin devamı için radyolojik ve biyo­lojik tetkik isteyebilir. Lumbagonun ne­denini saptamak şarttır. Örneğin kırık ve­ya burkulma, düşme, bir enfeksiyon ve­ya yorgunluk da buna neden olabilir.

Had Siyatik

Lumbagolularda görülebileceği gibi, bir­den de ortaya çıkabilir. Başlangıcı, lumbago-ya çok benzer. Fakat ağrısı çok daha şiddet­lidir.
Tek yönlüdür. Belden başlayıp, belke­miği yanından kalçaya kadar iner, baldır ve bacağı da etkiler. Hatta ayaklara ve ayak par­maklarına kadar uzanır. Büyük ağrıya sebep olduğundan, insan hareketsiz kalabilir.

Yapılması gereken

Aynen lumbagodaki gibi davranmak gerekir. Nörolojik ve radyolojik tetkikle­ri gördükten sonra, doktor tedavi konu­sunda karar verecektir.

Bu arada bazı siyatik olaylarının sinir­leri zedeleyeceği, hızla tedavi yoluna gi­dilmezse, tedavisi mümkün olmayan felç­lere sebep olacağı unutulmamalıdır. Felç olmasa bile, hasta olayın etkili olduğu ta­rafta ayak parmakları ucunda yürüyemez, sürekli karıncalanmalar hissedebilir. Bu nedenle, ağrının başladığı ilk günlerde doktordan muayene için bir randevu al­makta yarar vardır.

Sırtınıza saygılı olmayı bilin

Lumbago gibi hastalıklara hedef olma­manın en iyi yolu, bel kaslarını iyi durum­da tutmaktır. Bunu başarmak için de bir yandan belkemiğinin yükleneceği görev­lere dikkat etmek, bir yandan da oturarak çalışıyorsanız, bazı jimnastik araştırma­larını yapmaktır.

Gündelik önlemler

- Bir ağırlık kaldırmanız gerektiği za­man, ağırlığı azaltmak için dizlerinizi bük­meyi öğrenin. Böylece diğer kaslarınızı kullanarak, sırtınızın yükünü azaltmış olursunuz.
- Özellikle bütün, gün boyunca çok ayakta kalıyorsanız, ayakta duruş pozis­yonuna dikkat edin.
- Ağır taşıdığınız zaman, iki elinize bö­lün, kalçanıza yüklenmeyin; vücudunuzu dengesizleştirmiş olursunuz.
- Oturacağınız yerin size uygun olma­sına dikkat edin.

Tekrarlamaması için
Lumbago ve siyatik atlattıktan sonra, jim­nastiği ihmal etmeyin. Fakat bu hareket­ler bir uzman yönetiminde yapılmalı, dok­torunuz da nezaret edebilmelidir