Masturbasyon Nedir (Cinsel Tatmin)

Mastürbasyon Nedir (Kendi Kendine Cinsel Tatmin)

1 Yaşından 101 yaşına kadar, her yaşta, her zaman yapılabilen en yaygın cinsel etkinlik, mastürbasyondur. Kinsey'in ABDde yaptığı araştırmada erkeklerin %90'ı, kadınların ise %60'ı yaşamlarında bir veya birçok kez mastürbasyon yaptığı anlaşılmıştır. Türkiye'de yapılan araştırmalarda bu oran belki biraz daha düşük çıkabilir. Ancak benim kişisel kuşkum bu oranın ülkemizde de çok yüksek olduğu şeklindedir. Çocuklardaki mastürbasyon konusunu işlemeden önce, genel olarak bu konu hakkında aydınlatıcı bilgi vermek istiyorum.

Tıp bilimi açısından, yirminci yüzyılın başına kadar mastürbasyonun çok zararlı olduğuna, insanları zayıf dü­şürterek bir çok bedensel ve ruhsal hastalıklara sebep ol­duğuna, iktidarsızlığa, bunamaya ve delirmeye yol açabi­leceği savunulurdu. Günümüzde artık hiç bir doktor bu saçma düşüncelere inanmaz. Ama halk arasında hâlâ bu saçmalıklara inananlar olabilir.

Müslümanlık da dahil bir çok dine göre mastürbas­yon yasaktır. Bu konuda Kuran-ı Kerim'de bir ayet olma­masına karşın, herhalde hadislerden yola çıkarak yasaklan­mıştır. Ancak bu yasakların yol açtığı suçluluk duygularıyla, mastürbasyon yaptığı için bunalıma düşen bir çok genç'e hatta îmam Hatip öğrencilerine rastladım. Hristiyanlıkta da "cinsellik üreme içindir" anlayışından dolayı mastürbasyon yasaktır. Ancak bütün bu yasaklamalara karşın mastürbasyon yine de dünyada en yaygın cinsel et­kinliktir.

Bir çok toplumda toplum kuralları kişilerin cinsel is­teğini karşı cins ile beraber tatmin etme olanağı vermez. Eğer kişi evliyse veya bir sevgilisi varsa haliyle pek soru­nu olmaz. Fakat kişi 14-15 yaşlarında bir genç ise, eşi as­kerde veya iş gezisındeyse, yatılı okuldaysa ve bir sevgili­si de yoksa, ve de cinsel isteği kabardı ise ne yapsın? "Kır boynunu, otur oturduğun yerde, evleninceye veya eşine kavuşuncaya kadar bekle" diyenler de olabilir. Ama bu in­san psikolojisinin gerçeklerini görmemek demektir.
Her insanın yemek gibi, içmek gibi cinsel isteği de vardır. Cinsel istek de insan olmaktan kaynaklanan, insan­ca bir istektir. Sonuç olarak böylesi benzer durumlarda bir insanın mastürbasyon yapması tamamen normaldir. Cinsel isteğin yarattığı gerilimden kurtulmayı sağlayacak. sağlıklı bir yoldur. Tabii ki illa da yapılması zorunludur demek is­temiyorum. Eğer kişi,cinsel geriliminden başka yollarla, örneğin spor yaparak arınabiliyorsa bu da normaldir.

Genel olarak mastürbasyonun lehine olan görüşler söyledir;
Heyecan verici ve zevkli birşeydir. Yapması çok ko­laydır. Gerginliği ortadan kaldırır. Hayal kurmayı sağladı­ğı için cinsel yaşamı zenginleştirir. Ne kadar sık yapılırsa yapılsın eski görüşlerin tersine hiç bir fiziksel zararı yok­tur. Bulaşıcı hastalık tehlikesi de bulunmuyor. Hatta bu nedenle, AİDS hastalığından sonra türetilen bir espiri ola­rak da "en emin seks, elle yapılan seks" sözcüğü yaygın­laşmıştır.

Genel olarak mastürbasyonun olumsuzluğuna ilişkin görüşler de şöyledir: Kişi bu cinsel etkinliğe kendini çok Fazla kaptırırsa, yani tek cinsel etkinlik haline gelirse, diğer cinsel faaliyetlere zaman bulamaz, gerek duymaz ve de başkalarıyla ilişkiye geçmeyebilir. Toplumun bazı ke­simlerinde yasak olduğu için kişide suçluluk kompleksine ve ruhsal sorunlara neden olabilir. Mastürbasyon sırasında bir alet kullanıyorsa ve bu alet de mikroplu ise enfeksiyon kapıp rahatsızlanabilir.
Mastürbasyonun olumlu ve olumsuzluklarıyla yapı­lış şekline ve sonuçlarına ilişkin daha çok şey söylenebilir. Ancak bu kitabın tek amacının bu olmadığı için konuyu burada noktalayacağım. Çocuklardaki mastürbasyon konu­suna girmeden önce genel olarak bu kadar bilgi sanırım yeterlidir.

Çocuklarda 1-2 yaşlarından itibaren her yaşta mas­türbasyona rastlanabiliyor. Meslek hayatımda, divanın üzerinde yüzüstü sürtünerek zevk içinde kendinden geçen erkek çocuklarına veya önünü koltuğun kenarına bastıra­rak orgazm olan kız çocuklarına çok rastladım. Bu gibi du­rumlarda ailelerin sıklıkla çok telaşlandığını gördüm. Oysa kesinlikle telaşlanmamak gereklidir. Bir defa şunu unut­mayalım ki, çocuk mastürbasyon yaptı diye ne seks buda­lası, ne cinsel sapık, ne ruh hastası ne de kemik veremi ol­maz. Yani tehlikeli, korkulacak bir durum söz konusu değildir. Ancak bu cümleyi okuduktan sonra, "iyi madem öyle, her şey yolundaymış" diye de düşünmenizi istemem. Bence bu yaşlarda bir "çocukta mastürbasyon ortaya çıkı­yorsa, genellikle çözümlenmesi gereken bir sorun vardır. Yani aslında mastürbasyon esas sorun değil de soruna bağ­lı bir sonuçtur. İlkönce organik bir sorun, yani bedensel bir hastalığın olup olmadığı araştırılmalıdır. Bazen cinsel böl­gedeki bir enfeksiyon veya kıl kurdu gibi bir rahatsızlık da mastürbasyona yol açabilir. Ancak sıklıkla sorun psikolo­jik kökenlidir. Bu durumda ailenin esas soruna eğilmeden, tek başına mastürbasyonu engellemeye çalışması doğru değildir. Eğer soruna eğilmeden sadece mastürbasyonu en­gellemeye çalışırsanız iki olasılık söz konusudur. Birinci olasılık, çocuk bu işi gizlice sürdürmeye devam eder. İkin­ci olasılık ise, çocuk mastürbasyon yapamaz, suçluluk duygularına kapılır ve altta yatan sorunun da etkisiyle ço­ğunlukla ortaya başka bir davranış bozukluğu çıkartabilir. Örneğin kekemelik veya gece işemesi olabilir. Tekrar vur­gulamakta yarar var, esas yapılması gereken alta yatan so­runa eğilmektir. Bu sorun kardeş kıskançlığı, ailenin ilgi ve sevgi yetersizliği veya benzeri bir sorun olabilir. Bu arada, yani altta yatan esas soruna eğilirken çocuğa çaktır­madan dikkati dağıtılabilir. Ustaca yapılırsa bu taktik işe yarayabilir.

Bazen de yumuşak bir yaklaşım dışında hiç bir şey yapmasanız bile, mastürbasyon kendi kendine kaybolabi­lir. Yani ergenlik öncesi dönemde mastürbasyon ortaya çı­kıyorsa kesinlikle ilgilenmek gereklidir. Bu konuda bir uz mana danışmak yararlıdır.
Çocuğunuz 11-14 yaşlarında, ön ergenlik döneminde tekrar mastürbasyona başlayabilir. Daha önce de bahsetti­ğimiz gibi ergenlik çağında bu normal bir cinsel etkinlik­tir.