Yol Kardesligi (Musahiplik)

Yol Kardeşliği (Musahiplik)

Ülkemizde Alevi mezhep grupları arasında Yol Kardeşliği (Musahiplik, ortaklık) adıyla bilinen ve uygulanan, alevi olmayan gruplarda da Ahiret kardeşliği gibi benzerlerine rastlanan bu olgu, toplumun kimi gereksinimlerinden kaynaklanan, çevresinde oluşan karmaşık uygulamalarla da bir kurum niteliği kazanan geleneksel tür yaşamın bir ürünüdür5. Arapça sohbet kökünden gelen "Musahip" sözcüğü, birbirleriyle yakın görüşen, bildik arkadaşlar anlamında kullanılmaktadır. Osmanlı padişahlarının tüm yardımcıları arasında özel hizmetler sunan bir de yarenlik arkadaşı bulunur, ona da Musahip adı verilirdi.

Alevi inancına göre iki erkek birbirlerine sonsuza dek arka (sırt, destek) olacaklarına and içer, söz verirler. Bu söz verme ve and içme, tanıklar önünde, dinsel lider arcılığıyla ve dinsel bir uygulayım içerisinde gerçekleştirilir. Kimi yazarlara göre, Yol Kardeşliği, "Kızılbaşlığa Giriş" olarak değerlendirilir