Friedrich Von Esmarch 1818 - 1897

Esmarch Bandajı

Friedrich Von Esmarch 1818 – 1897

JOHANN FRİEDRİCH August von Esmarch 1823'te Schles-wig-Holstein'deki Tönning'de doğdu. Tıp öğrenimini Kiel ve Göttingen Üniversiteleri'nde yaparak 1848'de mezun oldu.

Aynı sene Danimarka ile Almanya arasında savaş başlaması ile Es­march askeri cerrah olarak göreve çağrıldı; savaş sırasında Danimar-kalılar'a esir düştü. Savaşın sona ermesi ile tekrar Kiel'e döndü ve üni­versitedeki arkadaşları arasında kısa zamanda tanınarak Klinik Şirürji profesörü oldu.

Antiseptik şirürjinin ateşli koruyucularından olup, savaş yaraları­nın tedavisine karşı çok fazla ilgi gösteriyordu. Esmarch'ın hayatta esas amacı; artık savaş tehlikelerini azaltmak olmuştu. Danimarka Savaşı'nda kazandığı tecrübelerin sonucu olarak "Mermi Yaraları" isimli bir kitap yazmıştır.

Daha sonra 1864'te Avusturya'ya ve 1870'dc Fransa'ya karşı y lan savaşlarda cerrah -(general) görevine atanarak bilfiil hizmet etli.

Esmarch yazılarında savaş alanlarında ilkyardımın ne kadar önem­li olduğunu gösterdi ve her askerin bir ilkyardım levazımı taşımasının ve bunu kullanmasını bilmesinin gereğini belirti. Sivillere ilkyardım bilgileri öğretilmesi onun tarafından organize edildi. 1875'te basılan "Yaralılara İlkyardım" kitabı çok tanınmış bir kitap olmuş ve İngiliz­ce'ye çevrilmiştir.

Lastik bandaj Esmarch'in ismini ebedileştirmiş ve yerinde kul­lanılmak şartı ile ekslremitelerde hemen hiç kan kaybı olmadan ameliyatlar yapılabilmesine olanak sağlamıştır.
Danimarka Savaşı'ndan döner dönmez Esmarch sonra Kiel'de pro­fesör olan hocası Stromeyer'in kızı ile evlendi. 1872'de Prenses Henriette von Schleswig-Holstein ile ikinci evlenmesi ile İmparator II. William'ın eniştesi olmuştur.

Esmarch Almanya'da cerrah ve hoca olarak en yüksek mevkiinin tadını tatmış, kendi memleketi Tönig onunla ün kazanmıştır. 1899'da İmparator William kendisine "Ekselans" unvanını verdi. 23 Şubat I908'de 85 yaşında vefat etti.