Harold Hirschsprung 1830 - 1916

Hirschspung Hastalığı

Harold Hirschsprung 1830 – 1916

KOLON BARSAĞININ konjenital genişlemesi Hirschsprung hastalığı olarak tanınır. Bu hastalığı Danimarkalı bir hekim olan Harold Hirschsprung tarif etmiştir. Bu hastalık hakkında o zama­na kadar birçok şeyler yazılmış ve özellikle Bath'lı bir hekim Dr. Ca-lep Hilicr Parry de bahsetmiştir. Fakat en mükemmel tanımlamayı Hirschsprung 1887 yılında vermiştir. Bu tanımlama 1887 yılında Al­man çocuk hastalıkları yıllığında "Yeni doğmuşların ko­lon hipertrofi ve dilatasyonuna bağlı konstipasyonu" ad­lı yazısı ile tıp alanına çıkmıştır. Bu arada iki klinik ve post mortem olguyu da tarif etmiştir.

Harold Hirschsprung 1830 yılında Danimarka'da Ko­penhag'da dünyaya gelmiş ve 1855 yılında hekim paye­sini almıştır. 1870 yılında Kraliçe Louise çocuk hastane­sinde başhekim olan Hirschsprung 1877 yılında çocuk hastalıkları profesörü olmuştur. 1904 yılında profesörlükten çekilmiş ve 1906 yılında da ölmüştür. 1900 yı-
lında doğumgününün 70. yılında büyük bir toplantı ya­pılmış ve yıllarca hizmet etmiş olduğu hastanenin bahçe­sine mermer bir büstü dikilmiştir.

Hirschsprung çocuk hastalıklarına ait ve özellikle özofagus. ince barsak tıkanmaları konusunda romatizma ve skorbüt konusunda çeşitli eserler kaleme almıştır.