Dil Duyu Organi Tatma Duyusu

Dil Duyu Organı, Tatma Duyusu Organı

Dil tad duyusu organıdır. Dilimizde bulunan tad cisimcikleri özel tad reseptörleridir. Ekşi, tuzlu, tatlı ve acı olmak üzere dört temel tad duyusu vardır. Ekşi tad hidrojen iyon kon­santrasyonuna göre algılanan bir taddır. Tuzlu tad iyonize tuzların verdiği taddı.

Tatlı şeker, glikol, alkol, aldehit ve ketonlar tarafından verilen duyudur. Acı tadı ise uzun zincirli organik maddeler ve alkaloidler verir. Bazı tatların algılanabilmesi için belirli bir konsantrasyon gerekir. Buna tad eşiği denir. Tat duyusuyla uyanan tükrük salgı refleks­leri vardır. Tad duyusu hızla uyum sağlanılan bir duyudur.